*
logo

Nova vest

I dalje komunikacija...                                                                                                                                                                                        

3. Pravna lica razvrstana su po Kategorijama.Multimedijalna komunikacija je moguća jedan sa recimo izabranom kategorijom ....Turizmom - uskoro

2. U poziciji Poruke, možete komunicirati, sa bilo kojim članom baze, iako je on bilo gde u Svetu, i ako mu je Mobilni Operater iz te zemlje, multimedijom (tekstom, fotogrfijom, video materijalom, audio materijalom).Komunikaciju vršite tako da apsolutno ne koristite brojeve mobilnih telefona svojih sagovornika i ako su oni u bilo kojoj državi Sveta. Ne postoje troškovi SMS ili MMS !

 

03.03.2019.