Pravila GLASANjA - NAJBOLjI VIDEO
logo

                               

PRAVILA GLASANJA - ZA NAJBOLJI VIDEO TEMA - ZIMA    

TEKST U IZRADI !

 

Odlukom Televizije __________grad ___________ul.__________društva sa ograničenom odgovornošću PIB _________, broj. kroz Projekat NETFORYOU donosi sledeća pravila:

 

PRAVILA GLASANJA - NAJBOLJI VIDEO TEMA - ZIMA

Član 1.

Organizator GLASANJE - NAJBOLJI VIDEO pod nazivom TELEVIZIJA D.O.O. - NETFORYOU  GLASANJE ZA NAJBOLJI  VIDEO priređuje se za SVA fizička lica. Fizička lica,mogu se besplatno registrovati u Projekat www.netforyou.net

Član 2.

GLASANJE - NAJBOLJI VIDEO održava se u periodu od 01.04.2019. godine sa početkom u 12:00 do 30.04.2019.godine do ponoći 24.00

Član 3.

Pravo učestvovanja u GLASANJU imaju sva FIZIČKA LICA, bilo iz koje zemlje Sveta !Učesnik je saglasan sa pravilima GLASANJA. Pravila učešća u GLASANJU su javno dostupna na web stranici  www.netforyou.net

REDOSLED KORAKA GLASANJA - NAJBOLJI VIDEO U PROJEKTU  NetForYou

- Potrbno je kliknuti na stranicu GLASANJA - NAJBOLJI VIDEO i tada će se pojaviti VIDEO MATERIJALI  koje su postavili registrovani članovi baze www.netforyou.net  iz Republike Srbije.

- Kliknite na VIDEO MATERIJAL, za koji mislite da je najbolji.Tada ste tom video materijalu dali glas i on se na taj način procentualno rangira odnosno penje ka vrhu!

- Možete glasati svaki sat, jednom, sa bilo kog Vašeg IT UREĐAJA !

Clan 4.

Projekat NETFORYOU daje spisak nagrada i imena Sponzora koji te nagrade dodeljuje licima, čiji su VIDEO MATERIJALI  najbolje rangirani na GLASANJU na zadatu temu. Isto tako biće istovremeno objavljena i imena dobitnika, koji su već javno prikazani u bazi Projekta NETFORYOU.Organizator glasanja - TELEVIZIJA--------------- i Projekat NETFORYOU nisu odgovorni za povređivanje autorskih prava postavljenih materijala ( tekstualnih, fotografija,video i audio materijala), od strane članova baze www.netforyou.net 

Član 5.

U nagradnom GLASANJU ne mogu učestvovati zaposleni u kompaniji Organizatora sa svojom užom rodbinom, odnosno oni ne mogu postavljati VIDEO MATERIJALE za GLASANJE na zadatu TEMU.

-Naprimer:

Nagradni fond uključuje  nagrade:

-- Igosan company Beograd - Vaučer vrednost ........

-- Turistička agencija National travel Valjevo - putovanje .......

-- Caffe Museum Valjevo - Vaučer vrednost ........

-- Caffe Kod Keve Valjevo - Vaučer vrednost .......

-- .....................................................................

Vrednost nagrada uključuje plaćeni  PDV, od strane Sponzora.

Član 6.

Dobitnici nagrada, Fizička lica koja su postavila video materijale za Glasanje, i ti Video materijali,na kraju Glasanja zauzeli vodeća mesta, biće obavešteni o dobijenoj nagradi, kao i o načinu preuzimanja nagrada, najdalje 5 dana nakon završenog Glasanja, koje će se održati od ………..2019. do ........... 2019.godine, Isto tako svi dobitnici nagradnog GLASANJA biće objavljeni na stranici www.netforyou.net

Učesnici koji su osvojili nagrade su obavezni da lično preuzmu nagradu. Nagrade se ne mogu preneti na treće lice. Učesnici su u obavezi da prilikom preuzimanja nagrada ovlašćenom licu Organizatora Glasanja, prilože lična dokumenta na uvid. Organizator ima pravo da odbije uručenje nagrade u slučaju da Učesnik odbije da se identifikuje na način utvrđen ovim članom. Pod identifikacijom se podrazumeva podnošenje ličnog dokumenta na uvid .U slučaju da je Učesnik, koji je osvojio nagradu maloletno lice nagrada će glasiti na ime Zakonskog zastupnika (jednog od roditelja ili staraoca). Roditeljski ili starateljski odnos mora biti dokazan važećom originalnom dokumentacijom. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši provere gore navedenih činjenica.Ukoliko nije moguće, iz bilo kog razloga predati Dobitniku nagradu, u roku od 30 dana, nagradu će dobiti prvi sledeći sa liste.

Član 7.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze Organizatora GLASANJA za najbolji VIDEO MATERIJAL na zadatu TEMU, prema Dobitniku.

Član 8.

GLASANJE za najbolji VIDEO MATERIJAL, na zadatu TEMU,  može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti, za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči (viša sila), otkloni ili izbegne. U tom slučaju učesnici će o prekidu nagradnog GLASANJA biti obavešteni putem web stranice www.netforyou.net

Član 9.

U slučaju Spora između Organizatora i učesnika ovog nagradnog GLASANJA za najboljI VIDEO MATERIJAL na zadatu TEMU nadležan je Opštinski sud u Beogradu.

Član 10.

Momentom preuzimenja nagrada, od strane Dobitnika, uručenjem vaučera, smatra se da je Organizator u potpunosti ispunio Obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom. SPONZORI GLASANJA za najbolju fotografiju na zadatu TEMU se obavezuju da plate porez na dobitke ( PDV ) u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Troškove organizovanja GLASANJA za najbolju fotografiju na zadatu TEMU snosi Organizator ( TV ).

Član 11.

Učestvovanjem u nagradnom GLASANJU NAJBOLJI VIDEO, po misljenju glasača, svaki učesnik prihvata Prava i Obaveze iz ovih Pravila, s tim da Dobitnik nagrade takođe pristaje:

- da se njegovi podaci o ličnosti, koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja GLASANJA za najbolji VIDEO na zadatu TEMU shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

- da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima.

- da se njegovi lični podaci mogu koristiti od strane Organizatora na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ovog nagradnog Kviza Znanja shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

 

Televizija  ...........                                                                                 Projekat NETFORYOU................