Valjevska gimnazija

Srbija - Valjevo


Лична карта

Ваљевска гимназија основана је 1870. године у Ваљеву, као дворазредна Гимназијска реалка. Школске 1874/75. године добија трећи, а 1875/76. и четврти разред.

Тек школске 1893/94. године отворен је пети, а следеће и шести разред. Године 1898. виши разреди се укидају и Ваљевска гимназија је поново сведена на четвороразредну.

Школске 1903/04. године поново је уведен пети, а следеће и шести разред. Године 1904. започета је изградња, а 1906. године се Гимназија уселила у своју садашњу зграду.

 

 

Покушај са увођењем и седмог разреда 1907. године није имао подршку државних органа, те је после две године овај разред укинут. Седми разред отворен је поново 1912. године. Потпуна осморазредна Гимназија у Ваљеву постаје школске 1913/14. године. Јуна 1914. године обављен је први виши течајни испит у овој школи.

У току Првог светског рата Гимназија је радила само 1918. године и то без осмог разреда.

Између два рата школа ради као државна потпуна мешовита реална Гимназија у Ваљеву, с тим што је почетком школске 1940/41. године подељена на две мешовите гимназије (Прву и Другу).

Обе школе су наставиле рад и под окупацијом. Прва гимназија претворена је априла 1942. године у Мушку, а Друга у Женску гимназију.

После ослобођења обе гимназије су у марту 1945. године наставиле рад, с тим што су поново претворене у мешовите. Као Прва и Друга гимназија, школе су издвојено радиле до краја школске 1950/51. године.

Издвајањем виших разреда обеју ваљевских гимназија, основана је почетком школске 1951/52. године тзв. Виша гимназија, која је смештена у зграду основне школе у улици Милована Глишића број 45. Септембра 1966. године Гимназија поново добија своју зграду, проширену и адаптирану за потребе савремене наставе.

Поводом прославе стогодишњице постојања и рада Ваљевске гимназије председник СФРЈ Јосип Броз Тито, Указом бр. 94 од 25. V 1970. године, одликовао је ову школу Орденом заслуга за народ са златном звездом.

Одлуком Савета школе од 26. V 1970. године ваљевска Гимназија добија име „Владимир Иљич Лењин”, а установљен је и Дан школе - 22. IV.

Услед промена у организовању, школа је два пута мењала назив: ООУР за усмерено образовање „Владимир Иљич Лењин” у саставу Радне организације за усмерено образовање „Ваљево” и Радна организација за усмерено образовање „Ваљевска гимназија Владимир Иљич Лењин”, да би се 8. VI 1987. године радни људи, тајним гласањем на референдуму, изјаснили да школа носи назив: Ваљевска гимназија „Владимир Иљич-Лењин”. На референдуму одржаном 26. IX 1989. године радници школе су тајним гласањем одлучили да школа носи назив ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА, а за Дан школе је одређен 23. XI - дан оснивања Гимназије у Ваљеву.

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
Valjevska gimnazija (4.66 KB)
logo
Fotografija 2
Valjevska gimnazija (5.63 KB)
logo
Fotografija 3
Prva zgrada v. gimnazije (5.25 KB)
logo
Fotografija 4
(4.53 KB)
logo
Fotografija 5
(3.91 KB)
logo
Fotografija 6
kk valjevske gimnazije 1951.god. (4.73 KB)
logo
Fotografija 7
Kolektiv valjevske gimnazije 2014.god. (6.2 KB)
logo
Fotografija 8
1910.v razred v.gimnazije sa prof.Sretenom Vukosavljevic (5.72 KB)
logo
Fotografija 9
Djacki orkestar sa prof.Zivoradom Grbicem 1930.god. (5.25 KB)