Valjevska drž. visoka škola

Srbija - Valjevo


Valjevska državna visoka škola - VIPOS

 Današnja Visoka poslovna škola strukovnih studija osnovana je 1979.godine, kao Viša ekonomsko-pravna škola sa sedištem u ulici Vuka Karadžića 3a,gde se i danas nalazi.

Odlukom Vlade Republike Srbije, od 1993. godine škola kojaje nosila ime Viša ekonomska škola “Prota Mateja Nenadović” postaje državnaškola. U skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju, škola od 2007. godineima dozvolu za rad i akreditaciju trogodišnje visokoobrazovne institucije kaoVisoka poslovna škola strukovnih studija (VIPOS).

Misija VIPOS-a je obrazovanje i stručno osposobljavanjestudenata osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija kroz savremenestudijske programe. U ostvarenju svoje misije, VIPOS se opredelila za visokkvalitet nastavnog procesa, stalnu međunarodnu saradnju, kao i aktivan pristupnaučno-istraživačkim procesima.

Vizija VIPOS-a je da postane jedna od vodećih visokoškolskihobrazovnih institucija u Republici Srbiji u oblasti osnovnih, specijalističkihi master strukovnih studija.

Od 2001. godine škola intenzivno sarađuje sa većim brojemsrodnih evropskih visokoškolskih institucija, među kojima se izdvaja plodnasaradnja sa Univerzitetom primenjenih studija u Štutgartu. Cilj saradnje jeupoznavanje sa studijskim programima i načinom njihovog realizovanja, kako bise primenila njihova dobra iskustva i poboljšali studijski programi i nastavniproces.

Škola saradnju sa privredom realizuje i aktivnostima uokviru Istraživačko-razvojnogcentra, osnovanog 1994. godine sa ciljem izradeprojekata, realizacije poslovnih škola, kurseva, obuke i brojnih drugihaktivnosti.

Na jedinoj državnoj visokoobrazovnoj instituciji u regionutrenutno studira više od 1.000 studenata sa područja od Prijepolja do Šapca, naosnovnim studijskim programima: Poslovna informatika i Poslovna informatika,kao i na specijalističkom studijskom programu: Poslovna ekonomija i informatikasa modulima Upravljanje finansijama, Poslovna informatika, Porezi i carine iMarketing i odnosi sa javnošću.

U skladu sa izmenama Zakona o visokom obrazovanju, VIPOS sepriprema za organizovanje master strukovnih studija, odnosno, primenjenogmastera što je dobra praksa u svim državama EU. Na taj način, od školske2015/2016. godine svi budući studenti VIPOS-a će imati mogućnost da pet godina studirajui iz škole izađu sa diplomom primenjenog mastera.

Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija.

https://vipos.edu.rs

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
(5.1 KB)
logo
Fotografija 2
(5.32 KB)
logo
Fotografija 3
(3.81 KB)
logo
Fotografija 4
(5.18 KB)
logo
Fotografija 5
(5.53 KB)
logo
Fotografija 6
Poseta dr.Vebera (3.63 KB)
logo
Fotografija 7
Prijem novih studenata 2014. (4.77 KB)
logo
Fotografija 8
Visijada 2014. (5.07 KB)
logo
Fotografija 9
Sajam obrazovanja Beograd (5.1 KB)
logo
Fotografija 10
Seminar dr. Nagela (4.88 KB)