logo

Inpharm

Srbija - 11 080 Zemun

www.inpharm.rs

Inpharm Co. d.o.o.
Batajnički drum 23
11080 Beograd - Zemun
Srbija

Tel: + 381 11 30 73 900, 30 73 901
Fax: + 381 11 30 73 973
E-mail: office@inpharm.rs

Inpharm Co. d.o.o. je osnovan 2000. godine u Srbiji kao društvo sa ograničenom odgovornošću u 100% privatnom vlasništvu, a svoj ubrzani razvoj započinje u Aprilu 2004.

Misija i vizija

MISIJA
Osnovne delatnosti Inpharm Co. su kompletna podrška partnerskim kompanijama,polazeći od usluga zastupanja, uvoza, konsignacije i veleprodajne distibucije lekova, OTC proizvoda, medicinskih sredstava i dodataka ishrani veledrogerijama i krajnjim korisnicima u Srbiji, re-eksport u države u regionu, uključujući takođe RA usluge poput registracije i farmakovigilanse, CRO usluge za kliničke studije, kao i usluge promocije i marketinga.

Nastupajući kao uvoznik, konsignater i distributer za ugovorne partnerske kompanijeiz inostranstva Inpharm Co. snabdeva apotekarske ustanove, privatne apoteke, bolnice, domove za stare, domove za osobe sa posebnim potrebama, kao i veletrgovinske firme u regionu, sa ciljem ostvarivanja kontrole nad prometom svojih lekova kao i radi obezbeđenja raspoloživosti kompletnog portfolia na celom tržištu.

Inpharm posluje u skladu sa Zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnimmoralom, a u svom poslovanju nastoji da u potpunosti ispuni zahteve standarda kvaliteta za medicinske proizvode za humanu upotrebu, uključujući zahteve Dobre prakse u proizvodnji i Dobre prakse u distribuciji medicinskih proizvoda.

Misija INPHARMA, u skladu sa svim napred navedenim, je zadovoljavanje interesapartnera, kupaca i zaposlenih kroz obezbeđenje kontinuiranog snabdevanjadomaćeg i inostranog tržišta proizvodima iz svog Portfolija, a radi omogućavanja dostupnosti lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda krajnjim korisnicima kojima su dati preparati neophodni u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i unapređenju kvaliteta njihovog života.

VIZIJA
INPHARM je optimistična kompanija u brzom razvoju koja na budućnost gleda kao na mogućnost za uspeh, koji će se ogledati kroz zadovoljstvo svih interesnih strana — naših kupaca, partnera, zaposlenih, vlasnika i celokupnog društva.

Pažljiv izbor partnera u zastupstvu i medicinskih proizvoda u prometu, prisustvotih proizvoda na listi lekova koji se mogu izdavati na recept, ulaganja u promociju, ozbiljan pristup kupcima, medicinskim stručnjacima i pacijentima, investicije u nove zgrade i poslovnu infrastrukturu obećavaju dalji rast prometa koji Inpharm Co. ostvaruje kao i sve veći kvalitet usluga koje svojim klijentima i kupcima pružamo.

Naša vizija je da INPHARM bude prepoznatljiv na tržištu po specifičnom programu kvalitetnih lekova i drugih proizvoda, po visoko organizovanoj i pravovremenoj distribuciji, sa reputacijom firme koja se izdvaja stručnošću, brzinom, sposobnošću i kvalitetom i koja u svakom momentu može da odgovori zahtevima tržišta.

Moto preduzeća Inpharm je – Satisfakcija naših partnera, kupaca i zaposlenih jeosnovni cilj našeg poslovanja.


Osnovne delatnosti Inpharm Co. su kompletna podrška partnerskim kompanijama, polazeći odusluga zastupanja, uvoza, konsignacije i veleprodajne distibucije lekova, OTC proizvoda, medicinskih sredstava i dodataka ishrani veledrogerijama i krajnjim korisnicima u Srbiji, re-eksport u države u regionu, uključujući takođe RA usluge poput registracije i farmakovigilanse, CRO usluge za kliničke studije, kao i usluge promocije i marketinga.

Inpharm je krenuo sa proizvodnjom suplemenata pod brendom Inpharm Diet, a u sklopu centralne zgrade kompletno smo preuredili II sprat sa ciljem da ponudimo kapacitete lokalnog sekundarnog pakovanja u regionalnoj distribuciji za naše partnere.

Teritorije na kojima smo prisutni i obavljamo delatnost su : Srbija, Crna Gora, Republika Srpska,Federacija BiH, Makedonija, gde registrujemo lekove i medicinska sredstva, razvijamo distributersku i promotivnu mrežu za svoje proizvode.

Kćerke firme

Sredinom 2009 godine u Banja Luci i Podgorici počele su sa radom kćerke firme - Inpharm Co. d.o.o.Banja Luka, Republika Srpska i Inpharm Co. d.o.o. Podgorica, Crna Gora. Ove dve nove poslovne jedinice, u državama u okruženju, omogućile su da za naše partnere registrujemo lekove i ostale medicinske proizvode kao nosioci dozvola za te teritorije, kao i da još kvalitetnije nastupamo na tim tržištima obezbeđujući veći nivo prisustva i bolje poslovne rezultate kroz promotivne aktivnosti i dobro organizovanu distribuciju.

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
Inpharm dobitnik nagrade Biznis Partner 2011 (3.84 KB)
logo
Fotografija 2
Radni ljudi (5.22 KB)
logo
Fotografija 3
Inpharm u Catezu (5.89 KB)
logo
Fotografija 4
Koenzim q10 (4.02 KB)
logo
Fotografija 5
b17 plus (4.94 KB)
logo
Fotografija 6
Borosol sprej (5.69 KB)
logo
Fotografija 7
Ihtiol (4.27 KB)
logo
Fotografija 8
Magnezijum (3.81 KB)
logo
Fotografija 9
Skladistenje (4.79 KB)
logo
Fotografija 10
Poslovni prostor (3.98 KB)