ZOV - NOVOSTI

Srbija - Beograd


 

ZOV

Više od hobija

 

ZOV
REVIJA ZA LJUBITELJE PRIRODE

Osnivač i izdavač:
KOMPANIJA “NOVOSTI” AD
Generalni direktor i glavni urednik
Kompanije „Novosti“ AD
Ratko Dmitrović

Odgovorni urednik: Zoran Milović
Redakcija:
Biljana PLAZINIĆ
Milan DRAŽILOVIĆ
Miša MILOSAVLJEVIĆ
Želimir ŠTRBO

Tehnički urednik:
Aleksandra NIKOLIĆ

Sekretar redakcije:
Slavica SOFRONIĆ – UJIĆ
Stručni saradnici:
Slobodanka Jovičić, dipl. vet. Miloš Stanojević, prof. Vladimir Vuković, ing. Petar Zec, dr Saša T. Živanović, ing. Nebojša Antanasijević, dr Darko Drobnjak

Uređuje redakcijski kolegijum. Revija izlazi svakog drugog petka.

 

Kontakt

`ZOV`
11000 Beograd,
Trg Nikole Pašića 7/III
Tel. 011 302 80 00 lokal 1109, 1110
011 3028 - 387.
Faks: 011 3028 - 387,
P. fah 39, 11060 Beograd
e-mail:
zov@novosti.rs

****
Pretplata
Pretplata u zemlji sa poštarinom:
TRI meseca 640,00 dinara
ŠEST meseci 1280,00 dinara
Pretplata u inostranstvu:
TRI meseca 1416,00 dinara
ŠEST meseci 2832,00 dinara
Za sve informacije u vezi pretplate za zemlju i inostranstvo, pitati na telefone:
011/3028-102, 011/3398-348

Avionska poštarina se obračunava posebno i pri uplati dodaje se pretplatnoj ceni.


Fax: 011/3028-105

e-mail: pretplata@novosti.rs


Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
Naslovna (7.16 KB)
logo
Fotografija 2
Kupanje psa (2.86 KB)
logo
Fotografija 3
Australijski govedar (3.67 KB)
logo
Fotografija 4
Misteriozna mehanika predenja (4.45 KB)
logo
Fotografija 5
Vrane - braneći mlade napadaju ljude (4.78 KB)
logo
Fotografija 6
(8.49 KB)