Studio Mond

Srbija - Beograd


Internacionalnih Brigada br.45
Tel./fax: 011 243 22 79
Tel.: 064 167 48 80
Tel.: 063 770 90 54 www.studiomond.rs
     
                
STUDIO MOND
Škola stranih jezika Studio Mond osnovana je u julu 2007. godine. Škola je spoj mladosti i iskustva, a naš osnovni motiv je približiti strane jezike polaznicima na savremen, pristupačan i zanimljiv način.
 


Sedište škole je na Neimaru (Vračar) u ulici Internacionalnih brigada br.45, a nastava se odvija i uNovim  Banovcima, u ulici Sportskoj br.1.

U proteklih 5 školskih godina nastavu je uspešno završilo više od 1.500 polaznika uzrasta od 5 do 55 godina. 

Naši programi stranih jezika (engleski, francuski, španski, nemački, ruski i italijanski) oblikovani su prema evropskim standardima, a vode ih iskusni predavači. 

Posle svakog završenog programa, a po obavljenom ispitu, polaznicima se izdaje sertifikat o stečenom nivou znanja.  
 NOVE LOKACIJE !!!
Upis organizujemo i u Novim Banovcima
Ulica Sportska br. 1
Tel: 064/110 76 09
  • 20% za drugo upisano dete iz iste porodice
  • 30% za treće upisano dete iz iste porodice
  • 50% za prijatelje kuće
  • 20% za studente
  • 20% za polaznike koji upišu još jedan kurs
 
 Studio Mond organizuje pripremnu nastavu za polaganje Kembridž ispita  sa fondom od 96 časova (2 puta nedeljno po 60 minuta ili jednom nedeljno po 120 minuta). Ispiti se prijavljuju i polažu u Britanskom savetu (British Council).
Postoje tri ispitna roka: u decembru, martu i junu (FCE, CAE, CPE), a IELTS se može polagati na svakih 15 dana. 
Rezultati prva tri ispita dostupni su 8 – 9 nedelja po polaganju, a za IELTS nakon 13 dana. Ispiti FCE, CAE i CPE prijavljuju se tri meseca ranije, a IELTS kada kandidat to odluči. Svi ovi ispiti se posebno plaćaju prilikom prijavljivanja u Britanskom Savetu... 
U našoj školi možete naučiti engleski, francuski, španski, nemački i italijanski jezik.Osim standardnih tečajeva engleskog jezika, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje Kembridž ispita (FCE, CAE, CPE, IELTS). U našoj ponudi su i specijalistički tečajevi engleskog jezika (poslovni i pravni).
Engleski U radnoj ali vedroj atmosferi, osnovci i srednjoškolci pohađaju nastavu engleskog jezika koja prati školski kalendar. Naši programi su svojim sadržajem  prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika i podeljeni su na 12 nivoa, od pripremnog I do konverzacijskog II.Pripremni I i II nivoi osmišljeni su za decu I i II razreda osnovne škole. Metoda rada je audio-vizuelna, a osnovni cilj ovih tečajeva je usvajanje govornog jezika i rečnika vezanog za određene teme iz svakodnevnog života prilagođene njihovom uzrastu, čitanje prepoznavanjem poznatog sadržaja, kao i pisanje naučenih reči uglavnom putem prepisivanja i povezivanja.Početni I i II nivoi namenjeni su deci školskog uzrasta koja su već savladala jezičke veštine čitanja i pisanja na maternjem jeziku. Osnovni cilj je sticanje elementarnih znanja iz gramatike, savladavanje čitanja i pisanja i osnova komunikacije na engleskom jeziku. Osnovni cilj tečajeva srednji I i II je usavršavanje postojećeg znanja i proširivanje vokabulara uz gramatičku nadgradnju. Na ovim nivoima u komunikaciji sa decom uglavnom se koristi engleski jezik.
Viši I i II tečajevi za cilj imaju utvrđivanje i razvijanje veština čitanja i slušanja, pisanja, govora i izradu samostalnih projekata. U radu sa učenicima koristi se isključivo engleski jezik, što treba da ih podstakne da i sami govore i razmišljaju na engleskom jeziku, uz obavezno korišćenje rečnika.
Viši III i IV i konverzacijski I i II tečajevi su priprema za polaganje Kembridž ispita.
Viši III i IV tečajevi su priprema za polaganje FCE Kembridž ispita, konverzacijski I za CAE a konverzacijski II za CPE.
Fond časova za tečajeve pripremni I i II je 72 (2 puta nedeljno po 45 minuta), a za ostale nivoe  96 (2 puta nedeljno po 60 minuta). U nastavi se koristi udžbenik sa radnom sveskom i CD-om renomiranih stranih izdavača. 
Na kraju školske godine polaže se završni ispit, na osnovu koga se izdaje diploma sa ocenom. Diplome se dele na priredbi za roditelje, na kojoj deca kroz glumu, pesmu i igru imaju priliku da pokažu stečeno znanje.

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
(2.8 KB)
logo
Fotografija 2
(4.68 KB)
logo
Fotografija 3
(5.12 KB)
logo
Fotografija 4
(4.22 KB)
logo
Fotografija 5
(5.54 KB)
logo
Fotografija 6
(3.63 KB)