PEŠTAN - Građevinarstvo

Srbija - Aranđelovac


Početak
Božidar Petković, osnivač i vlasnik kompanije Peštan, je 1989. godine osnovao trgovačko preduzeće Bukulja Promet, koje se bavilo trgovinom cevi za vodovod i kanalizaciju. Ubrzo je shvatio da na tržištu Srbije postoji povećana potražnja za plastičnim cevima i donosi odluku da pokrene proizvodnju manje zahtevnih cevi od polietilena
Diverzifikacija portfolija
Nakon dve godine, Peštan počinje sa proizvodnjom PVC cevi i fitinga za kućnu kanalizaciju, dok 1996. godine započinje proizvodnju PP-R programa. Nakon četiri godine zastoja u investicijama, 2000. godine Peštan započinje proizvodnju korugovanih cevi. Tada se donosi bitna strateška odluka, koja je za rezultat imala otvaranje novog proizvodnog pogona, gde dolazi do snažnog povećanja kapaciteta u proizvodnji do tada osvojenih proizvoda.
 
 
Ekspanzija
Početkom ekonomske krize, menadžment Peštana donosi odluku da promeni strategiju poslovanja i da se izvozno orijentiše. Te godine se započinje sa projektom PP-RCT programa za Severnu Ameriku. Implementacija SAP ERP-a donosi Peštanu usavršavanje poslovnih procesa, a logičan sled implementacija BI izveštajnog sistema dopinosi efikasnijem donošenju poslovnih odluka. U proizvodnju Confluo slivnika Peštan ulazi 2012. godine, a godinu dana nakon toga počinje proizvodnju sistema cevi kap po kap, kada dolazi i do finalizacije i početka prodaje PP-RCT cevi i fitinga na Američkom tržištu.
 
 
Peštan danas
U poslednje četiri godine, Peštan je nastavio snažan investicioni ciklus i realizovao je više veoma značajnih projekata – proizvodnju Spiralnih cevi prečnika do 2 metra, S LiNE niskošumnog programa, Fluenta ugradnog vodokotlića, preinstaliranog Pert-Al-Pert-a, Ventos – ventilacione račve, Frameless slivnika i Spiropipe spiralnih cevi. Danas Peštan važi za veoma prepoznatljivu i značajnu kompaniju na međunarodnom nivou, čiji je fokus izvoz na mnoga inostrana tržišta uz poštovanje zahteva svakog pojedinačnog kupca.
Privatna kompanija Peštan je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od polimera.
Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od polietilena. Vremenom je uvodila nove materijale (polipropilen i PVC) i širila proizvodni program. Danas se u ponudi može naći preko 6500 proizvoda, podeljenih u četiri kategorije:
Proizvodni pogoni kompanije Peštan nalaze se u Aranđelovcu, u Srbiji. Godišnji prihod prelazi 90 miliona EUR koji se realizuje uz pomoć 1.200 zaposlenih.  Peštan ima direktno prisustvo, putem svojih ćerki firmi, u Bosni i Hercegovini, kao i u Rumuniji i kroz svoja predstavništva u Albaniji, Hrvatskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Peštan svoje operacije realizuje u više od 70 zemalja širom sveta putem globalne mreže agenata i distributera. Primarno izvozno orijentisana, kompanija  je prisutna na tržištu Evrope, Rusije, Bliskog Istoka, Severne Afrike, Latinske Amerike i Sjedinjenih Američkih Država.
 
 
Celokupna proizvodnja je prilagođena Evropskim standardima, o čemu govore međunarodni sertifikati za kvalitet proizvoda: DVGW, MPA, SABS, IMS, IGH, ZIK, VUPS, EMI, kao i sertifikati kvaliteta procesa ISO 9001ISO 14001ISO 50001OHSAS 18001.
Radi što većeg zadovoljenja potreba kupaca, kompanija kontinuirano uvodi inovacije i unapređuje kadrove i opremu. Od 2009. godine se u kompaniju uvodi sistem SAP ERP sa modulima MM, SD, PP, Fi I CO, a od 2012. godine su funkcionalnosti proširene i WMS-om. Uvođenje WCM i WMS sistema povećalo je efikasnost, doprinelo je raspoređivanju troškova i profesionalnom održavanju.
Rešenja koja Peštan poseduje u svom prodajnom portfoliju, posvećenost zaposlenih i konstantne inovacije doprinose sveobuhvatnom zadovoljstvu svojih klijenata. Sigurnost svojim dobavljačima i vernost kupcima garantuje se prestižnom ocenom kvaliteta finasijskog poslovanja AAA, dodeljen od strane Bisnode.
 
          
 
PEŠTAN SRBIJA
1300 kaplara 189, 34301 Bukovik
Telefon: 034700300
Fax: +381346742180
Predstavništvo Beograd, Savska 33/II
Telefon: 0113610599
Fax: 0113610599
 
     
 
Prodajno-distributivni centar Banja Luka
Rade Janjuš 73, Glamočani-Laktaši, 78252 Trn
Telefon: +38751585544
 
     
 
129110, Москва, ул. Средняя Переяславская, 13с2
Telefon: +7 495 1090400
Mail: info@pestan-group.ru
 
     
 
Com. Dumbravita, Timis, 307160, Romania
Telefon: 0256 369 353; 0256 369 352
Fax: 0256 369 070

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
(3.34 KB)
logo
Fotografija 2
(4.32 KB)
logo
Fotografija 3
(5.61 KB)
logo
Fotografija 4
(5.35 KB)
logo
Fotografija 5
(3.56 KB)
logo
Fotografija 6
(2.03 KB)
logo
Fotografija 7
(2.78 KB)
logo
Fotografija 8
(2.66 KB)
logo
Fotografija 9
(3.18 KB)
logo
Fotografija 10
(2.54 KB)