PEŠTAN - Građevinarstvo

Srbija - Aranđelovac


Početak
Božidar Petković, osnivač i vlasnik kompanije Peštan, je 1989. godine osnovao trgovačko preduzeće Bukulja Promet, koje se bavilo trgovinom cevi za vodovod i kanalizaciju. Ubrzo je shvatio da na tržištu Srbije postoji povećana potražnja za plastičnim cevima i donosi odluku da pokrene proizvodnju manje zahtevnih cevi od polietilena
Diverzifikacija portfolija
Nakon dve godine, Peštan počinje sa proizvodnjom PVC cevi i fitinga za kućnu kanalizaciju, dok 1996. godine započinje proizvodnju PP-R programa. Nakon četiri godine zastoja u investicijama, 2000. godine Peštan započinje proizvodnju korugovanih cevi. Tada se donosi bitna strateška odluka, koja je za rezultat imala otvaranje novog proizvodnog pogona, gde dolazi do snažnog povećanja kapaciteta u proizvodnji do tada osvojenih proizvoda.
 
 
Ekspanzija
Početkom ekonomske krize, menadžment Peštana donosi odluku da promeni strategiju poslovanja i da se izvozno orijentiše. Te godine se započinje sa projektom PP-RCT programa za Severnu Ameriku. Implementacija SAP ERP-a donosi Peštanu usavršavanje poslovnih procesa, a logičan sled implementacija BI izveštajnog sistema dopinosi efikasnijem donošenju poslovnih odluka. U proizvodnju Confluo slivnika Peštan ulazi 2012. godine, a godinu dana nakon toga počinje proizvodnju sistema cevi kap po kap, kada dolazi i do finalizacije i početka prodaje PP-RCT cevi i fitinga na Američkom tržištu.
 
 
Peštan danas
U poslednje četiri godine, Peštan je nastavio snažan investicioni ciklus i realizovao je više veoma značajnih projekata – proizvodnju Spiralnih cevi prečnika do 2 metra, S LiNE niskošumnog programa, Fluenta ugradnog vodokotlića, preinstaliranog Pert-Al-Pert-a, Ventos – ventilacione račve, Frameless slivnika i Spiropipe spiralnih cevi. Danas Peštan važi za veoma prepoznatljivu i značajnu kompaniju na međunarodnom nivou, čiji je fokus izvoz na mnoga inostrana tržišta uz poštovanje zahteva svakog pojedinačnog kupca.
Privatna kompanija Peštan je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od polimera.
Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od polietilena. Vremenom je uvodila nove materijale (polipropilen i PVC) i širila proizvodni program. Danas se u ponudi može naći preko 6500 proizvoda, podeljenih u četiri kategorije:
Proizvodni pogoni kompanije Peštan nalaze se u Aranđelovcu, u Srbiji. Godišnji prihod prelazi 90 miliona EUR koji se realizuje uz pomoć 1.200 zaposlenih.  Peštan ima direktno prisustvo, putem svojih ćerki firmi, u Bosni i Hercegovini, kao i u Rumuniji i kroz svoja predstavništva u Albaniji, Hrvatskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Peštan svoje operacije realizuje u više od 70 zemalja širom sveta putem globalne mreže agenata i distributera. Primarno izvozno orijentisana, kompanija  je prisutna na tržištu Evrope, Rusije, Bliskog Istoka, Severne Afrike, Latinske Amerike i Sjedinjenih Američkih Država.
 
 
Celokupna proizvodnja je prilagođena Evropskim standardima, o čemu govore međunarodni sertifikati za kvalitet proizvoda: DVGW, MPA, SABS, IMS, IGH, ZIK, VUPS, EMI, kao i sertifikati kvaliteta procesa ISO 9001ISO 14001ISO 50001OHSAS 18001.
Radi što većeg zadovoljenja potreba kupaca, kompanija kontinuirano uvodi inovacije i unapređuje kadrove i opremu. Od 2009. godine se u kompaniju uvodi sistem SAP ERP sa modulima MM, SD, PP, Fi I CO, a od 2012. godine su funkcionalnosti proširene i WMS-om. Uvođenje WCM i WMS sistema povećalo je efikasnost, doprinelo je raspoređivanju troškova i profesionalnom održavanju.
Rešenja koja Peštan poseduje u svom prodajnom portfoliju, posvećenost zaposlenih i konstantne inovacije doprinose sveobuhvatnom zadovoljstvu svojih klijenata. Sigurnost svojim dobavljačima i vernost kupcima garantuje se prestižnom ocenom kvaliteta finasijskog poslovanja AAA, dodeljen od strane Bisnode.
 
          
 
PEŠTAN SRBIJA
1300 kaplara 189, 34301 Bukovik
Telefon: 034700300
Fax: +381346742180
Predstavništvo Beograd, Savska 33/II
Telefon: 0113610599
Fax: 0113610599
 
     
 
Prodajno-distributivni centar Banja Luka
Rade Janjuš 73, Glamočani-Laktaši, 78252 Trn
Telefon: +38751585544
 
     
 
129110, Москва, ул. Средняя Переяславская, 13с2
Telefon: +7 495 1090400
Mail: info@pestan-group.ru
 
     
 
Com. Dumbravita, Timis, 307160, Romania
Telefon: 0256 369 353; 0256 369 352
Fax: 0256 369 070

Nema rezultata.
logo
Fotografija 21
(4.55 KB)
logo
Fotografija 22
(4.71 KB)
logo
Fotografija 23
(3.35 KB)
logo
Fotografija 24
(3.75 KB)
logo
Fotografija 25
(5.15 KB)
logo
Fotografija 26
(3.95 KB)
logo
Fotografija 27
(4.89 KB)
logo
Fotografija 28
(3.33 KB)
logo
Fotografija 29
(3.9 KB)
logo
Fotografija 30
(2.93 KB)