DALAS - COMPANY

Srbija - Tutin


O nama
“Dallas” je osnovan 1990. godine u Tutinu kao porodična fabrika za proizvodnju tapaciranog nameštaja. Po osnivanju firma je rasla iz dana u dan  upošljavajući sve veći broj radnika. Intenzivan ekonomski, tehnološki i investicioni razvoj Preduzeća započeo je 1994. godine izgradnjom moderne fabrike za proizvodnju tapaciranog nameštaja sa najsavremenijom opremom i tehnologijom. Uporedo sa rastom kapaciteta, Preduzeće beleži i značajan rast zaposlenosti.Tokom dve decenije duge tradicije i proizvodnog iskustva, Kompanija “Dallas” stvorila je prepoznatljiv brend kako na tržištu Republike Srbije, tako i na tržištima zemalja u regionu.
 
 
Danas, kompaniju “Dallas” čine: fabrika garnitura u koži, fabrika tapaciranog nameštaja, fabrika masivnog i pločastog nameštaja, fabrika za primarnu preradu drveta, fabrika za proizvodnju sunđera, kao i maloprodajni objekti, saloni nameštaja i robne kuće.
Kompanija ima svoje sušare, savremeni vozni park sa namenskim vozilima za prevoz nameštaja do kupca i kompletnu servisnu službu.
Preduzeće je uspostavilo sistem menadžmenta kvalitetom koji je usaglašen i sertifikovan prema zahtevima SRPS ISO 9001:2001 i IQNET,  čime su se stekli uslovi za izvoz proizvoda. Sa dugogdišnjom tradicijom u izradi tapaciranog nameštaja, Kompanija je u svom usponu dobitnik mnogobrojnih priznanja ne samo na domaćem već i na medjunarodnom planu.
 
 
Kompanija proizvodi i postoji na teritoriji dveju država, u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.
Maloprodajni objekti, robne kuće i skladišta u svim većim gradovima Srbije, Crne Gore, BIH sa poslovnim centrima u Novom Sadu , Sarajevu i Podgorici
U svom intezivnom napredovanju, Kompanija je razvila sopstvenu maloprodajnu mrežu sa lancem robnih kuća u svim većim gradovima Srbije, BIH  i Crne Gore i dominira na unutrašnjim tržištu i postepeno svoje mesto nalazi u Evropi.
 
Vizija
Strategija “Dallasa” je da se dugoročno širi na evropskom i prekomorskom tržištu, koja će osvajati kvalitetom, dizajnom i konkurentnom cenom. Menadžment Kompanije okrenut je budućnosti, zato je “Dallas” ime koje uliva poverenje i sigurnost, koji vlastito poslovno dostojanstveno temelji na zadovoljstvu svoga kupca.
Zaposleni
Posebnu pažnju Kompanija posvećuje zaposlenima koji su ekonomski zamajac firme. Davanjem olakšica i kredita zaposlenim, Kompanija znatno doprinosi poboljšanju socijalno ekonomskog položaja svojih radnika. Izuzetno visoki poslovni rezultati u prethodnim godinama je posledica ne samo kvalitetne proizvodnje već i kvalitetne usluge koju pružaju zaposleni u moderno opremljenim i najsavremenijim salonima nameštaja u zemlji.
 
     
 
DALLAS COMPANY
Adresa: Revolucije bb,
36320 Tutin, Srbija
Centrala
Tel: +381 20 811 611,  810 510,
Fax: +381 20 811 136
Veleprodaja
Tel: +381 20 810 500,  +381 63 44 98 98
Maloprodaja
Tel: +381 20 810 580,  +381 63 485 147
Nabavka
Tel: +381 62 44 66 00
Proizvodnja
Tel: +381 62 8825 363

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
(3.74 KB)
logo
Fotografija 2
(3.31 KB)
logo
Fotografija 3
(3.94 KB)
logo
Fotografija 4
(3.35 KB)
logo
Fotografija 5
(3.03 KB)
logo
Fotografija 6
(3.77 KB)
logo
Fotografija 7
(3.22 KB)
logo
Fotografija 8
(3.33 KB)
logo
Fotografija 9
(3.77 KB)
logo
Fotografija 10
(3.86 KB)