*
Nova vest

Moje multimedije...

  • Kada želite da fotografiju zamenite drugom, samo, na toj fotografiji kliknite OBRIŠI i onda postavite drugu fotografiju.
  • U poziciji Moj video postupite isto kao u poziciji kada ste postavljali svoje fotografije.
  • U poziciji Moj audio postupite isto kao u poziciji kada ste postavljali svoje fotografije.

 

12.03.2019.