Harmonija Projekt

Srbija - Valjevo


HARMONIJA PROJEKT
O preduzeću:
 Preduzeće "Harmonija projekt" osnovano je aprila 2001.godine sa sedištem u Valjevu.
Harmonija projekt je projektni biro koji se baviuslužnim delatnostima za građevinske objekte niskogradnje i infrastrukture.
 
 • Projektovanjei izrada ostale tehničke dokumentacije (studije, analize...)
• Veštačenje
• Nadzor nagrađenju
• Kontrolakvaliteta izvođenja radova (kernovanje, sklerometar, nivelanje)
• Terenska geomehanička ispitivanja (Modul stišljivosti, CBR)
• Kolsalting: analiza i otklanjanje problema, poboljšanje poslovanja
·Tehnički pregled i prijem objekata
Opremakoju firma poseduje:
1. Projektovanje se vrši legalnim softverima Civil3D, "GCM-Gavran", "PutokazCad","Profili"u vrednosti od oko 20.000 eura
2. Savremena oprema za ispitivanje"incitu": laki padajući teg i ploča, CBR - dinamički konusni penetrometar
 Ovlašćenja i licence preduzeća,odobrene od nadležnih ministarstva:
1.Licenca Republike Srbije (velikalicenca), br. 351-02-01032/2008-07 od 24.09.2009.godine
2.Licenca Republike Srpske, br. 3363/07 od 03.11.2007.godine
3.Rješenje o ovjeri licence Republike Srbije br. 351-02-01032/2008-07 od 30.12.2008.; broj03-1397/1 od 30.03.2009.god. Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore
 Kadrovska osposobljenost:
 Profesionalni tim "Harmonija projekt" u svom sastavu ima9 (devet) stalno zaposlenih, od kojih je 5 (pet) diplomiranih inženjera i 4(četiri) tehničara. Kadrovska struktura detaljno je prikazana na organizacionojšemi: "Harmonija projekt" doo, Valjevo 2014. godine.
 
 
 Biznis plan:
 U bliskoj budućnosti (1-5 godina)planiramo:
•        Održavanje spektra i kvaliteta usluga
•        Povećanje izvoznih usluga (BiH,Republika Srpska, Crna Gora, Kosovo i Metohija)
•        Projektovanje autoputeva
•        Otvaranje ispostave u Beogradu i NovomSadu
•        Udruživanje sa kompatibilnim  preduzećima na većim I kompleksnijim tenderima
•        Uvođenje ISO-standard kvaliteta
•        Preispitivanje planova kvaliteta naperiodicnom i godišnjem nivou i svakog 07.januara
•        Multimedijalna prezentacija za desetogodišnjicu osnivanja-mart 2011.
•       Formiranje udruženje ,,Vagres” Valjevskigraditelji i saobraćajci za zajednički nastup (Bosprojekt, KIP, Geosistem)
 Misija i glavni poslovni ciljevi kadrovske strukture “Harmonije Projekt” su: kvalitet, kvantitet i kontinuitet u antikorupcijskom odgovornom i savesnom okruženju kao najviši ljudski, strateški i patriotski čin.
 Vizija: Učenje, rad, prezentacija iupotreba stečenih veština i znanja na domaćem i stranom tržištu kreiranjem harmoničnih odnosa na svim nivoima (porodica, zaposleni, okruženje).
 Strategija u nekoliko nivoa:
1.Nivo: obuka lokalnog kadra – pripravnika bez ikakvog znanja (znanja sunetipična za male sredine, a platežna moć poslodavca mala da bi angažovao stručnjake iz velikih gradova). Veliki trud i ljubav prema poslu i čoveku može napraviti tim za velike projekte koji radi na savremenim softverima i opremi.
2.Nivo: Rad za malu cenu – minimalnu zaradu radi dobijanja iskustva i referenci.
3.Nivo: Sticanje pojedinačnih i timskih licenci za visoko stručne poslove
4.Nivo: Uključivanje javnih i naučnih institucija za dalje napredovanje u struci
5.Nivo: Praćenje stanja na tržištu (naručioci, dobavljači, ljudski resursi HR,materijali...)
6.Nivo: Udruživanje sa srodnim strukama i preduzećima
7.Nivo: Ulaganje u nove poslove
 Marketing je srž dobrog poslovanja, a za uspešan marketing neophodne su uvek sveže informacije. “Harmonija Projekt” prati stanje na tržištu, šta rade naši konkurenti, a pogotovo ko su naši investitori i kakva je njihova finansijska moć i njihovi planovi.
 
 
Mere koje smo preduzeli po ovom pitanju su:
1.      Godišnja pretplata na službeni glasnik Republike Srbije
2.   Pretplata na “Balkan Business Network“ izKragujevca (svakodnevno, pregledno dobijanje svih tendera i informacija iz naše oblasti sa prostora našeg interesovanja – Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).
3.       Pretplata na ADSL 24-časovni internet sabrzom razmenom podataka
4.       Plan obuke i stručnog usavršavanja (stručni ispiti, licence, seminari, stručni radovi...)
trud i ljubav prema poslu i čoveku može napraviti tim za velike projekte koji radi na savremenim softverima i opremi.
1.Nivo: Rad za malu cenu – minimalnu zaradu radi dobijanja iskustva i referenci.
2.Nivo: Sticanje pojedinačnih i timskih licenci za visoko stručne poslove
3.Nivo: Uključivanje javnih i naučnih institucija za dalje napredovanje u struci
4.Nivo: Praćenje stanja na tržištu (naručioci, dobavljači, ljudski resursi HR,materijali...)
5.Nivo: Udruživanje sa srodnim strukama i preduzećima
6.Nivo: Ulaganje u nove poslove
 Marketing je srž dobrog poslovanja, aza uspešan marketing neophodne su uvek sveže informacije. “Harmonija Projekt” prati stanje na tržištu, šta rade naši konkurenti, a pogotovo ko su našiinvestitori i kakva je njihova finansijska moć i njihovi planovi.
Mere koje smo preduzeli po ovompitanju su:
1.       Godišnja pretplata na službeni glasnikRepublike Srbije
2.   Pretplata na “Balkan Business Network“ izKragujevca (svakodnevno, pregledno dobijanje svih tendera i informacija iz našeoblasti sa prostora našeg interesovanja – Srbija, Crna Gora, Bosna iHercegovina).
3.       Pretplata na ADSL 24-časovni internet sabrzom razmenom podataka
4.       Plan obuke i stručnog usavršavanja (stručni ispiti, licence, seminari, stručni radovi...)
5.       Javne prezentacije urađenih studija
6.       Održavanje korektnih odnosa sainvestitorima i kolegama (čestitanje praznika, obeležavanje jubileja, itd.)
7.       Izdvajanje značajnih finansijskih sredstavaza štampanje i izradu reklamnog materijala
8.       Finansiranje i pomoć dobrotvornim,kulturnim i sportskim akcijama
9.       Korišćenje ekspertskih usluga izvanpreduzeća (fakulteti, instituti i druge naučne institucije)
10.     Širenje harmoničnih odnosa u okruženju(porodica, komšije, lokalna samouprava ...)
 Delatnost firme utiče pozitivno na životnu okolinu. Kroz izradu planske i tehničke dokumentacije, zakonito serešava problem životne sredine pri izvođenju radova i pri merama za korišćenje izgrađenog objekta.
 Zalaganje za zdravo okruženje ogleda se i u sledećim merama:
•       Procena rizika za sva radna mesta sa HTZ opremom
•        Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
•        Osigurani svi zaposleni
•        Svi zaposleni nepušači
•        Ocena kvaliteta (dobavljača, naručiocausluga i zaposlenih)
•        Prijatno radno okruženje (muzika,osvežavajući napici, nova oprema...)
•     Organizovano bavljenje sportom (zakupsale u zimskom periodu, poslednja subota u avgustu sportski dan sa ručkom)
 
Dušan Besara, dipl.inž.saobraćaja
tel: 014/228-353
mob: 065/62-20-732
redno vreme: od ponedeljka do petka od 07 do 15 časova
e-mail:harmonijaprojekt@open.telekom.rs;  www.harmonijaprojekt.com

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
Ovo smo mi (5.57 KB)
logo
Fotografija 2
Ovo smo mi (4.91 KB)
logo
Fotografija 3
Ovo smo mi (4.46 KB)
logo
Fotografija 4
Ovo smo mi (4.72 KB)
logo
Fotografija 5
Ovo smo mi (4.44 KB)
logo
Fotografija 6
Ovo smo mi (4.54 KB)
logo
Fotografija 7
Ovo smo mi (3.55 KB)