DIV-Tvornica vijaka

Valjevo-Samobor-Split


      

Upoznajte nas

DIV grupacija sa više od 120 godina tradicije trenutno je jedna od vodećih tvornica vijaka u Europi s poslovanjem na osam lokacija u 6 država i preko 1000 zaposlenih djelatnika u grupi. Konstantnim ulaganjima u proširenje kapaciteta i nove tehnologije, tvrtka se i dalje razvija, te se planira daljnji rast. 

Centralna lokacija i sjedište je u Samoboru, što je ujedno i proizvodna lokacija specijalizirana za proizvodnju vijčanih elemenata metodom hladnog i toplog kovanja, posebice po specijalnim zahtjevima kupaca. Zahtjevima tržišta proizvodni program proširen je i na proizvode strojnih elemenata naročito za poljoprivrednu mehanizaciju.

Trenutno najveća proizvodna lokacija DIV-a je pogon u Kninu (bivša tvornica vijaka TVIK)  s 50 godišnjom tradicijom, specijalizirana za masovnu proizvodnju vijčanih elemenata metodom hladnog kovanja.

DIV d.o.o. vlasnik je tvrtki koje zajedno čine grupaciju DIV, a posluju pod slijedećim nazivima:

MIN-DIV Svrljig a.d. Srbija, je proizvodno poduzeće s dugogodišnjom tradicijom proizvođača kolosiječnog pribora za željeznice, proizvođača lake željezničke mehanizacije, dijelova za šinska vozila, lakih otkivaka do 700 g, standardnih vijaka i matica, najveće dužine vijaka do 1.500 mm, te vijaka i matica po posebnim zahtjevima kupaca.

  • TVIK-DIV d.o.o. Valjevo, Srbija, opremljen je sa 40-ak strojeva za hladno kovanje, tokarenje, i skladišnim prostorom od 2.000 paletnih mjesta, te trgovačko komercijalno djeluje za područje Srbije, Makedonije, Kosova i Crne Gore.   
  • DIV-TVIK d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa skladišnim prostorom od 1.000 paletnih mjesta u Sarajevu, te 3.600 paletnih mjesta u visoko regalnom skladištu u Konjicu, komercijalno prodajno djeluje za područje Bosne i Hercegovine.
  • DIV d.o.o. - Slovenija, Obrežje,  Jesenice na Dolenjskem, tvrtka kćer koja je počela sa poslovanjem 2008. godine

Uz to, predstavništva:

DIV – Germany, u Hagenu, Njemačka;

  • DIV – France, u Lilleu, Francuska; obrađuju se tržišta navedenih zemalja, a ostala tržišta (Europe, Azije, Afrike i Amerike) obrađuju se u Sektoru komercijalnih poslova u Samoboru direktno ili putem zastupnika.

Izrađujemo sve standardne proizvode u standardnim i vanstandardnim dimenzijama, a specijalizirani smo i u izradi vanstandardnih proizvoda. Ujedno posjedujemo proizvodni proces kemijske pripreme materijala, provlačenja žice i šipki, hladnog i toplog kovanja, valjanja, brušenja, glodanja, tokarenja, erodiranja, honovanja, termičke obrade, površinske zaštite, galvanskog cinčanja, toplog cinčanja i fosfatiranja.

Proširujemo ukupni kapacitet naših pogona na 200.000 tona godišnje, kapacitet galvanskog cinčanja 100.000 tona, toplog cinčanja 30.000 tona, a termičke obrade 100.000 tona godišnje.

Kako bismo osigurali dugoročne ciljeve da stalnom kvalitetom proizvoda uz ispunjenje zahtjeva i očekivanja od strane kupaca, rasporedili smo prema regijama terenske komercijaliste koji su vam na raspolaganju sa navedenim telefonskim brojevima;

DIV d.o.o. tvornica vijaka
Bobovica 10a, 10430 Samobor, Hrvatska

Centrala/Prodaja:  +385-1-3377 000
Nabava:   +385-1-6412 701
Računovodstvo:  +385-1-6389 126
Financije:  +385-1-3335 527
Tehnički ured: +385-1-3377 000
Uprava:  +385-1-3377 000

Fax: +385-1-3376 155,  3376 156

 

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
(2.43 KB)
logo
Fotografija 2
(5 KB)
logo
Fotografija 3
(4.32 KB)
logo
Fotografija 4
(4.45 KB)