Tivi Abrazivi-brus.i dijam.alati

Srbija - Beograd


TIVI ABRAZIVI je porodična firma osnovana 1975. godine. U vrlo skromnim uslovima manufakturne proizvodnje magnezitnih bruseva, proizvodnja se vrlo brzo povećavala i usavršavala, a zahtevi tržišta bili su stalno veći od mogućnosti. Povećanje proizvodnje nametalo je potrebu za većim radnim prostorom, više zaposlenih i mnogo više od uobičajenog radnog vremena. 
 


Odgovor na zahteve tržišta u pogledu zadovoljavanja kvaliteta i danas su osnovna preokupacija stručnjaka koji rade u okviru firme. Stalni kontakti sa institutima u zemlji i inostranstvu, kao i višegodišnja saradnja sa vodećim italijanskim i nemačkim firmama, doprineli su usavršavanju kvaliteta proizvoda kao i proširivanju asortimana. 
■ U prvih deset godina ovladali smo proizvodnjom svih vrsta bruseva za mašinsku obradu kamena, odnosno magnezitnom, sintetičkom, kao i kompozitnim vezama za različite namene. Krajem 1986. godine počeli smo sa proizvodnjom dijamantskih alata za sečenje i brušenje kamena. Danas je pravo zadovoljstvo razgovarati i razmenjivati iskustva sa našim potrošačima sa kojima smo prošli ovaj put 
stalnog i obostranog uticaja na promene u poboljšanju kvaliteta i razvoju novih proizvoda.
 
■ Cilj nam je da sada napravimo sajt koji će se usredsrediti na rešavanje problema vezanih za procesnu obradu mermera, granita, keramike i stakla, kao i različitih vrsta betona. Kako postoje različiti problemi, počevši od geoloških ( raznolikost materijala i njihove strukture ), preko 
mehaničkih ( tipovi mašina i zahtevi obrade ), do tehnologije izrade abraziva ( kompozicija, ekvilibrijum abraziva i veziva, modaliteti obrade ... ); ovom prezentacijom želimo da, osim poboljšanja prodajnih mogućnosti, ostvarimo pravi dijalog sa korisnicima naših proizvoda radi dobijanja pravovremenih povratnih informacija o problemima nastalim pre, za vreme i posle korišćenja naših alata.
 
Adresa:
Vojvode Stepe Stepanovića 11g
11130 BEOGRAD - Kaluđerica
Srbija
Tel/fax: 
+381 (0) 11 3411 069
+381 (0) 11 3047 064
Mob tel:
+381 (0) 63 364 697
+381 (0) 63 364 698
e-mail: 
office@tiviabrazivi.co.rs

web: www.tiviabrazivi.co.rs

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
(4.39 KB)
logo
Fotografija 2
(3.84 KB)
logo
Fotografija 3
(3.07 KB)
logo
Fotografija 4
(1.85 KB)
logo
Fotografija 5
(8.06 KB)
logo
Fotografija 6
(3.57 KB)
logo
Fotografija 7
(3.22 KB)
logo
Fotografija 8
(3.76 KB)
logo
Fotografija 9
(4.71 KB)
logo
Fotografija 10
(3.4 KB)