MENEX - Organic - prehrana

Srbija - Kruševac


O Menex-u

Već više od 25 godina Menex d.o.o. se trudi da proizvede najbolje zamrznuto voće i zamrznute šumske plodove sa teritorije koja je u neposrednom okruženju Nacionalnog Parka Kopaonik.
Posedujemo sopstvenu voćarsku proizvodnju, kao i kooperaciju a najveći broj nasih proizvođača ubire voće na nadmorskim visinama iznad 1000m2. Na ovim područjima, zahvaljujući mikroklimatskim elementima i nadmorskoj visini minimalna je prisutnost insekata, nema industrijskog zagadjenja a kompletna voćarska proizvodnja je ekstenzivna.

Sveže ubrano voće dolazi sa sopstvenih zasada ili zasada proizvođača koji namenski proizvode za Menex d.o.o. a koje sve vreme procesa proizvodnje nadzire naša Stručna i Savetodavna služba. Na ovaj način obezbedjena je sledljivost u svim fazama. U ovom procesu oslanjamo se na sopstveno softversko rešenje koje i našim kupcima omogućava interaktivno praćenje voćarske proizvodnje sa tačno odredjenih parcela, zamrzavanje i pakovanje u realnom vremenu.

Organski proizvodni program čini: cvet zove, bobice zove, jagodu, divlju jagodu, višnju, malinu, kupinu, šumsku kupinu, šljivu, borovnicu, jabuku, šipurak.
CRM softver ( Program za komunikaciju sa klijentima ) - gde je klijent u centru pažnje , postoji stalna interakcija sa potencijalnim klijentima , dobavljačima i partnerima.Sistem beleži sve bitne podatke o proizvodjačima-kooperantima voća , primenjenoj tehnologiji , kao i o efektima primene i pruža podatke o rezultatima u proizvodnji – količina i kvalitet proizvoda, područje gajenja , slike i poziciju terena i sl.

Organizacija rada u Menex-u je uredjena tako da menadžeri koji svojim iskustvom i stručnim obrazovanjem u potpunosti kontrolišu i rukovode svim organizacione i proizvodne procese, uz poštovanje svih potrebnih standarda.
 
Grupna sertifikacija
Menex doo , kao organizator proizvodnje, okuplja još nekoliko desetina individualnih poljoprivrednih proizvodjača- kooperanata koji imaju odgovarajuću i za ove potrebe adekvatnu biljnu proizvodnju. Organizator članove Grupe edukuje, snabdeva potrebnim repromaterijalom, savetuje i kontroliše primenu agrotehničkih mera, utvrdjuje kvalitet i otkupljuje proizvod.

Članovi Grupe na svojim postojećim zasadima primenjuju sve preporučene agrotehničke mere i rade u najboljoj veri sa namerom da proizvedu robu ugovorenog kvaliteta.

 

     

 

STANDARDI
Za obavljanje poslova u okviru naše delatnosti obezbedili smo certifikate o sledećim standardima:
 • HACCP
 • FSSC 22000
 • ISO 26000-Sistem društvene odgovornosti
 • ORGANIK
 • FSSC 22000
ISO 26000 u okviru svojih smernica definiše sedam načela društvene odgovornosti:
 • Transparentnost organizacije u donošenju odluka i aktivnostima koje utiču na društvo i životnu sredinu,
 • Etičko ponašanje,
 • Poštovanje interesa zainteresovanih strana, razmatranje istih i odgovaranje na njih,
 • Poštovanje pravne države,
 • Poštovanje međunarodnih normi ponašanja,
 • Poštovanje ljudskih prava i prepoznavanje njihovog značaja i univerzalnosti i
 • Socijalni standard.
U svim procesima proizvodnje , prerade i prodaje poštuju se načela socijalnih standarda a posebno da je visok nivo ruralne zaposlenosti , smanjenje siromaštva i zastita dece od zloupotrebe u poslovima.
 • Adresa:
 • Trg Despota Stefana 24
 • 37000 Kruševac
 • Telefoni:
 • +381 65 30 55 209
 • +381 63 600 770
 • Email: info@menex.rs
 • www.menex.rs

logo

          

 

Sveže ubrano voće dolazi sa sopstvenih zasada ili zasada proizvođača koji namenski proizvode za Menex d.o.o. a koje sve vreme procesa proizvodnje nadzire naša Stručna i Savetodavna služba. Na ovaj način obezbedjena je sledljivost u svim fazama. U ovom procesu oslanjamo se na sopstveno softversko rešenje koje i našim kupcima omogućava interaktivno praćenje voćarske proizvodnje sa tačno odredjenih parcela, zamrzavanje i pakovanje u realnom vremenu.

 

               

 

Organski proizvodni program čini: cvet zove, bobice zove, jagodu, divlju jagodu, višnju, malinu, kupinu, šumsku kupinu, šljivu, borovnicu, jabuku, šipurak...
CRM softver ( Program za komunikaciju sa klijentima ) - gde je klijent u centru pažnje , postoji stalna interakcija sa potencijalnim klijentima, dobavljačima i partnerima. Sistem beleži sve bitne podatke o proizvodjačima - kooperantima voća, primenjenoj tehnologiji , kao i o efektima primene i pruža podatke o rezultatima u proizvodnji - količina i kvalitet proizvoda, područje gajenja , slike i poziciju terena i sl.
 • Adresa:
 • Trg Despota Stefana 24
 • 37000 Kruševac
 • Telefoni:
 • +381 65 30 55 209
 • +381 63 600 770
 • Email: info@menex.rs
 • www.menex.rs   

 

 

logo

      

Sveže ubrano voće dolazi sa sopstvenih zasada ili zasada proizvođača koji namenski proizvode za Menex d.o.o. a koje sve vreme procesa proizvodnje nadzire naša Stručna i Savetodavna služba. Na ovaj način obezbedjena je sledljivost u svim fazama. U ovom procesu oslanjamo se na sopstveno softversko rešenje koje i našim kupcima omogućava interaktivno praćenje voćarske proizvodnje sa tačno odredjenih parcela, zamrzavanje i pakovanje u realnom vremenu.

Organski proizvodni program čini: cvet zove, bobice zove, jagodu, divlju jagodu, višnju, malinu, kupinu, šumsku kupinu, šljivu, borovnicu, jabuku, šipurak...
CRM softver ( Program za komunikaciju sa klijentima ) - gde je klijent u centru pažnje , postoji stalna interakcija sa potencijalnim klijentima, dobavljačima i partnerima. Sistem beleži sve bitne podatke o proizvodjačima - kooperantima voća, primenjenoj tehnologiji , kao i o efektima primene i pruža podatke o rezultatima u proizvodnji - količina i kvalitet proizvoda, područje gajenja , slike i poziciju terena i sl.
 • Adresa:
 • Trg Despota Stefana 24
 • 37000 Kruševac
 • Telefoni:
 • +381 65 30 55 209
 • +381 63 600 770
 • Email: info@menex.rs
 • www.menex.rs   
 •  
logo

 

Menex Organic

 

         

 

 

Sveže ubrano voće dolazi sa sopstvenih zasada ili zasada proizvođača koji namenski proizvode za Menex d.o.o. a koje sve vreme procesa proizvodnje nadzire naša Stručna i Savetodavna služba. Na ovaj način obezbedjena je sledljivost u svim fazama. U ovom procesu oslanjamo se na sopstveno softversko rešenje koje i našim kupcima omogućava interaktivno praćenje voćarske proizvodnje sa tačno odredjenih parcela, zamrzavanje i pakovanje u realnom vremenu.

 

 

Organski proizvodni program čini: cvet zove, bobice zove, jagodu, divlju jagodu, višnju, malinu, kupinu, šumsku kupinu, šljivu, borovnicu, jabuku, šipurak...
CRM softver ( Program za komunikaciju sa klijentima ) - gde je klijent u centru pažnje , postoji stalna interakcija sa potencijalnim klijentima, dobavljačima i partnerima. Sistem beleži sve bitne podatke o proizvodjačima - kooperantima voća, primenjenoj tehnologiji , kao i o efektima primene i pruža podatke o rezultatima u proizvodnji - količina i kvalitet proizvoda, područje gajenja , slike i poziciju terena i sl.
 
 
        
 
 
 • Adresa:
 • Trg Despota Stefana 24
 • 37000 Kruševac
 • Telefoni:
 • +381 65 30 55 209
 • +381 63 600 770
 • Email: info@menex.rs
 • www.menex.rs   
 
logo

 

Menex Organic

 

     

 

Sveže ubrano voće dolazi sa sopstvenih zasada ili zasada proizvođača koji namenski proizvode za Menex d.o.o. a koje sve vreme procesa proizvodnje nadzire naša Stručna i Savetodavna služba. Na ovaj način obezbedjena je sledljivost u svim fazama. U ovom procesu oslanjamo se na sopstveno softversko rešenje koje i našim kupcima omogućava interaktivno praćenje voćarske proizvodnje sa tačno odredjenih parcela, zamrzavanje i pakovanje u realnom vremenu.

 

        

 

Organski proizvodni program čini: cvet zove, bobice zove, jagodu, divlju jagodu, višnju, malinu, kupinu, šumsku kupinu, šljivu, borovnicu, jabuku, šipurak...
CRM softver ( Program za komunikaciju sa klijentima ) - gde je klijent u centru pažnje , postoji stalna interakcija sa potencijalnim klijentima, dobavljačima i partnerima. Sistem beleži sve bitne podatke o proizvodjačima - kooperantima voća, primenjenoj tehnologiji , kao i o efektima primene i pruža podatke o rezultatima u proizvodnji - količina i kvalitet proizvoda, područje gajenja , slike i poziciju terena i sl.
 
 
 
Adresa:
Trg Despota Stefana 24
37000 Kruševac
Telefoni:
+381 65 30 55 209+381 63 600 770
Email: info@menex.rs
www.menex.rs 
logo

         

   Sveže ubrano voće dolazi sa sopstvenih zasada ili zasada proizvođača koji namenski proizvode za Menex d.o.o. a koje sve vreme procesa proizvodnje nadzire naša Stručna i Savetodavna služba. Na ovaj način obezbedjena je sledljivost u svim fazama. U ovom procesu oslanjamo se na sopstveno softversko rešenje koje i našim kupcima omogućava interaktivno praćenje voćarske proizvodnje sa tačno odredjenih parcela, zamrzavanje i pakovanje u realnom vremenu.

Organski proizvodni program čini: cvet zove, bobice zove, jagodu, divlju jagodu, višnju, malinu, kupinu, šumsku kupinu, šljivu, borovnicu, jabuku, šipurak...
CRM softver ( Program za komunikaciju sa klijentima ) - gde je klijent u centru pažnje , postoji stalna interakcija sa potencijalnim klijentima, dobavljačima i partnerima. Sistem beleži sve bitne podatke o proizvodjačima - kooperantima voća, primenjenoj tehnologiji , kao i o efektima primene i pruža podatke o rezultatima u proizvodnji - količina i kvalitet proizvoda, područje gajenja , slike i poziciju terena i sl.
 
         
 
logo
Fotografija 1
(3.72 KB)
logo
Fotografija 2
(3.9 KB)
logo
Fotografija 3
(4.15 KB)
logo
Fotografija 4
(4.45 KB)
logo
Fotografija 5
(3.15 KB)
logo
Fotografija 6
(7.4 KB)
logo
Fotografija 7
(5 KB)
logo
Fotografija 8
(5.75 KB)
logo
Fotografija 9
(4.59 KB)
logo
Fotografija 10
(5.15 KB)