Uputstvo za članove
logo
 
Projekat NetForYou je
BAZA MULTIMEDIJALNIH INFORMACIJA
(tekst,fotografija,audio,video)
pravnih i fizičkih lica iz Srbije i Sveta,
kao i njihova besplatna, multimedijalna, on-line komunikacija,
(jedan na jedan, jedan na grupu, jedan na hiljade i hiljade...),
kroz mobilne telefone, svih Operatera Sveta, kao i sve druge IT uređaje....
Kreirajte svoje Profile, Ponude, Objave i Komentare !
GLASAJTE... UČESTVUJTE U KVIZU ZNANjA...
i
OSVAJAJTE NAGRADE NAŠIH SPONZORA!!!
 
 
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE
POŠTOVANI ...
- Želite da se učlanite - u poziciji Učlanjenje - popunite tražena polja... 
- Članstvo za FIZIČKA LICA JE BESPLATNO!
- Sada, kada ste se Učlanili  - kliknite na poziciju Login, pa na poziciju Postavi svoje materijale, da bi ste postavljali svoje multimedijalne materijale !
- U poziciji Moj profilni tekst možete uneti komercijalni tekst svoje firme, ponude - tražnje. Kada je tekst ukucan potrebno je da samo kliknete opciju Save ... Tekst se tada pojavio na Vašem profilu!
- U poziciji Vaše Objave identično postupite kao u prethodnoj poziciji.
- U poziciji Moje fotografije, da bi ste postavili svoje fotografije, potrebno je da kliknete na opciju PREGLED, i kada obeležite željenu fotografiju kliknite na poziciju ZAKAČI. Ako želite da fotografija ima i tekst ukucajte mali tekst ispod i kliknite opciju SNIMI. Tako činite za sve fotografije koje želite da postavite.
 • Kada želite da fotografiju zamenite drugom, samo, na toj fotografiji kliknite OBRIŠI i onda postavite drugu fotografiju.
 • U poziciji Moj video postupite isto kao u poziciji kada ste postavljali svoje fotografije.
 • U poziciji Moj audio postupite isto kao u poziciji kada ste postavljali svoje fotografije.
 • U poziciji Moj YouTube iz YouTuba kopirajte link iz pozicije Share željenog materijala i nalepite ga u poziciju Moj Youtube u NetForYou. Kliknite Snimi i tada će se pojaviti YouTube materijal na Vašem profilu.

          UPUTSTVO ZA POZICIJU OBJAVE - trenutno važne Vaše multimedijalne informacije

 • U poziciji Login unesite Vaše Korisničko ime i Vašu Lozinku

 • Kliknite na poziciju Postavi svoje materijale pa na poziciju Moje Objave

 • U prikazanom prostoru normalno možete kucati željeni tekst, boldovan ili u boji. Ako želite da samo ovaj željeni tekst prikažete u Vašoj Objavi samo kliknite na poziciju Create i on će se pojaviti na prvoj strani, na prvom mestu u poziciji VAŠE OBJAVE!

 • Ako želite da pored teksta, u istom prostoru prikažete i neke Vaše fotografije potrebno je da odete na željenu fotografiju, kopirate link adrese te fotografije. Onda kliknite u prostoru, gde ste kucali Vaš tekst i gde želite da postavite tu fotografiju, na sličicu-fotografiju, i tada u prostor koji se otvara, unesite onaj prethodno kopirani link. Takođe vam se otvara pozicija gde možete uneti brojeve, za veličinu slike, širina i visina slike i kliknite na OK ! Kliknite na poziciju Create i fotografija i tekst pojaviće se na prvoj strani u poziciji Vaše Objave.

 • Ako želite da u istom prostoru, gde su tekst i fotografije, da postavite i Youtube materijal, potrebno je da na YouTubu pronađete željeni YouTube materijal, kopirajte link web-adrese tog željenog YouTube i unesite ga u poziciju tamo gde ste kucali tekst, kliknite na sličicu Youtuba, i u prostor koji se otvorio kopirajte onaj link.Tada samo kliknite Create.Tog trenutka na prvoj strani u poziciji Vaše Objave, pojaviće se i tekst i fotografije i YouTube materijali !!!

 • K O M E N T A R

 • Ako ste ulogovani i ako želite, da ostavite Komentar, na datu Objavu, bilo koje firme, koja je napisala-prikazala Objavu, potrebno je da u prostor - KOMENTAR - (ostavite - ukucate  Vaš komentar), bilo koje firme, upišete primereni tekst na datu Objavu i kada tekst završite samo kliknite na opciju OBJAVI.... Komentar je postao vidljiv !

 • K V I Z

 • Ako ste Fizičko lice i želite da učestvujete u Nagradnom Kvizu znanja i želite da osvojite nagradu, potrebno je da tačno odgovorite na postavljeno pitanje tako što ćete kliknuti na Pošaljite odgovor i uneti Vaše Korisničko ime i Lozinku.Tada će Vam se otvoriti pozicija u koju je potrebno ukucati odgovor na postavljeno pitanje. Kada ste ukucali odgovor samo kliknite na Pošalji !

 • G L A S A Nj E

 • Ako ste Fizičko lice i želite da učestvujete u Glasanju, kao GLASAČ, potrebno je da odete na poziciju GLASANjE. Klikom na postavljene materijale glasate za baš taj materijal, koji je tada dobio Vaš glas, tako da se tada procentulno podiže prema vrhu rang liste i baš tom materijalu Vaš glas pomaže da možda i osvoji nagradu !

 • O S V A J A Nj E  N A G R A D A   U  G L A S A Nj U

 • Ako ste Fizičko lice i želite da postavljate materijale za GLASANjE i OSVAJATE NAGRADE NAŠIH SPONZORA potrebno je da se BESPLATNO registrujete u Projekat netforyou.net kroz poziciju UČLANjENJE.Tada, kada ste se registrovali u Projekat NetForYou, potrebno je da kliknete na poziciju Postavi svoje materijale i u poziciji Moji materijali za glasanja postupite prema uputstvu gde je obrazloženo kako se unosi tekst,  fotografija, audio, video, YouTube ....... 

 •  U POZICIJI  GLASANJE - ODNOSNO

 • PRAVILA GLASANjA MOŽETE SAZNATI

 • KOJE NAGRADE VAS OČEKUJU OD NAŠIH SPONZORA !!!

 • Ako ste Pravno Lice, Uplatu članstva, u zavisnosti od izabranog paketa, možete izvršiti u roku od 5 radnih dana (uplata članstva samo za Pravna lica). Trajanje članstva u Projektu NetForYou, je 12 meseci od dana registrovanja.

 •  

 

Ovaj tekst i druga pojašnjenja nalaze se u netforyou.net u   O Projektu!


Ukoliko imate pitanja molimo Vas pitajte administratora:  Pošalji poruku administratoru!

 

Ili nas kontaktirajte putem mail-a:    office@netforyou.net