O Projektu
logo

  NetForYou

 

PROJEKAT NetForYou je BAZA PREDUZEĆA, PREDUZETNIKA i ZANATLIJA, kao i FIZIČKIH  iz SRBIJE i SVETA!

NetForYou je Projekat, koji omogućava da multimedijalna informacija (tekst, fotografija, video, audio),firmi iz BAZE, bude dostupna, bilo gde u Svetu, u jedinici vremena-sekundi, na jezicima.

Ne postoji nijedan elektronski, niti bilo koji drugi medij, koji može brže, multimedijalnu informaciju članova baze NetForYou, proslediti na veći broj ljudi, vlasnika mobilnih telefona, na jeftiniji način!

1. NetForYou omogućava da članovi baze, u poziciji Postavi svoje materijale, postave ili promene svoje multimedijalne materijale kada god požele:

* svoj logo

* tekst - o sebi srpski - engleski

* fotografije

* video materijale

* audio materijale

* youtube materijale

* svoje materijale za glasanje

* objave

* komentare

* postavljanje mape

* komunikacija

* učestvuju u kvizu znanja

2. U poziciji Poruke, možete komunicirati, sa bilo kojim članom baze, i ako je on bilo gde u Svetu, i ako mu je Mobilni operater iz te zemlje, multimedijom (tekstom, fotogrfijom, video materijalom, audio materijalom).Komunikaciju vršite tako da apsolutno ne koristite brojeve mobilnih telefona svojih sagovornika i ako su oni u bilo kojoj državi sveta. Ne postoje troškovi SMS ili MMS !

3. NetForYou će, svakom svom ČLANU, bilo gde u Svetu, slati multimedijalne materijale, koji su se tog sekunda dogodili na hiljade mobilnih telefona, ... To isto jedno slanje može činiti i Mobilni operater, ali samo u svojoj mreži, a šta ćemo za one članove iz celog Sveta, koji su kod drugih Mobilnih Operatera? (Prilikom registrovanja - učlanjenja možete se izjasniti da li želite da primate multimedijalne poslovne informacije iz Centra baze NetForYou.

4. Dragi naši članovi, imaćete jedinstvenu priliku, da se redovno, lično Vama, putem multimedijalnih poslovnih informacija, obraća Centar NetForYou.

netforyou.net je uspeo da svakom čoveku na Svetu, vlasniku mobilnog telefona, smesti u džep, multimedijalnu informaciju člana baze … (ako ta osoba ima mobilni telefon bar srednjeg kvaliteta u svakom momentu, bilo gde u Svetu, na najjeftinij način) …

Psiholozi ističu da su i socijalne potrebe motivatori ponašanja kupaca u savremenoj trgovini. Preporuka firmama je unapređenje komunikacionih veština korišćenjem savremenih informacionih tehnologija da bi se zadovoljile rastuće potrebe kupaca.

I   MULTIMEDIJALNA KOMUNIKACIJA FIRMI MEĐU SOBOM

II  MULTIMEDIJALNA KOMUNIKACIJA BAZE NetForYou SA FIRMAMA

III MULTIMEDIJALNA KOMUNIKACIJA BAZE NetForYou SA FIZIČKIM LICIMA

IV  MULTIMEDIJALNA KOMUNIKACIJA FIZIČKIH LICA MEĐU SOBOM

V   MULTIMEDIJALNI PRIKAZ INFORMACIJA U POZICIJI OBJAVE – TRENUTNIH AKTUELNIH POSLOVNIH SITUACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA KAO I FIZIČKIH LICA

VI  U POZICIJI KOMENTARI,PRIKAZ MULTIMEDIJALNIH INFORMACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA I FIZIČKIH LICA,IZ BAZE NetForYou, KAO PRIMERENO REAGOVANJE NA NA MATERIJALE IZ OBJAVE.

VII  FIZIČKA LICA MOGU UČESTVOVATI U KVIZU ZNANJA I OSVAJATI NAGRADE NAŠIH SPONZORA

PROJEKAT NetForYou podrazumeva, u ovom slučaju, apsolutno, komparativne i konkurentske prednosti, jer je Projekat po svojoj idejnoj koncepciji, primenjenoj (inovativnoj) tehnologiji, tehničkoj održivosti, marketinškom pozicioniranju, veoma visokoj profitabinosti, interaktivnoj on-line, multimedijalnoj komunikaciji, jedinstven, te se ne može meriti sa konkurencijom koje faktički nema!

Mobilno oglašavanje predstavlja oblast sa najvećim trendom rasta,u Svetu,kako po pitanju eksplatacije tako i po pitanju sticanja profita ostvarenom kroz ovu vrstu marketinga!

P.S. Na osnovu gore pomenutog materijala, ostvaruju se težnje Projekta NetForYou

- Putem najsavremenijih tehnologija pospešuje se razvoj poslovanja svih članova NetForYou gde se istovremeno ostvaruje vrhunska ekonomska propaganda i profit...

- Razvoj kanala prodaje na najsavremeniji način ...

- Razvoj, koordinacija rada mreže regionalnih i lokalnih centara iz konkretnih oblasti (metalna industrija turizam, građevinarstvo, trgovina ,prehrana...)

Ovaj tekst i druga pojašnjenja nalaze se u netforyou.net u   O projektu!
Ukoliko imate pitanja molimo Vas pitajte administratora:  Posalji poruku administratoru!

Ili nas kontaktirajte putem mail-a:office@netforyou.net