O Projektu
logo

O   P R O J E K T U 

Projekat NetForYou je
BAZA MULTIMEDIJALNIH INFORMACIJA
(text,fotografija,video,audio)
pravnih i fizičkih lica iz Srbije i Sveta,
kao i njihova besplatna, multimedijalna, on-line komunikacija,
(jedan na jedan, jedan na grupu, jedan na hiljade i hiljade...),
kroz mobilne telefone, svih Operatera Sveta, kao i sve druge IT uređaje....
Kreirajte svoje Profile, Ponude, Objave i Komentare
  GLASAJTE... UČESTVUJTE U KVIZU...
i    
OSVAJAJTE NAGRADE NAŠIH SPONZORA!!!
 
Poštovani...
 
NetForYou je Projekat, koji omogućava da multimedijalna informacija (tekst, fotografija, video, audio), firmi i fizičkih lica, iz BAZE, bude dostupna, bilo gde u Svetu, u jedinici vremena-sekundi, na jezicima,na bilo kom IT uređaju ( kompjuter, laptop, tablet, mobilni telefon...) 
Ne postoji nijedan elektronski, niti bilo koji drugi medij, koji može brže, multimedijalne informacije članova baze NetForYou, proslediti, na veći broj ljudi, odjednom (recimo na milione ljudi) vlasnika mobilnih telefona, na jeftiniji način !
1. NetForYou omogućava da članovi baze, u poziciji Postavi svoje materijale, postave ili promene svoje multimedijalne materijale, kada god požele:
* svoj logo   
* tekst - o sebi srpski - engleski   
* fotografije   
* video materijale 
* audio materijale     
* YouTube materijale   
* svoje materijale za nagradna glasanja     
* objave         
* komentare   
* mogu imati multimedijalnu komunikaciju   
* mogu učestvovati u nagradnom Kvizu znanja                         
2. Pravna lica razvrstana su po Kategorijama.

3. U poziciji Poruke, možete komunicirati, sa bilo kojim članom baze, iako je on bilo gde u Svetu, i ako mu je Mobilni Operater iz te zemlje, multimedijom (tekstom, fotogrfijom, video materijalom, audio materijalom). Komunikaciju vršite tako da apsolutno ne koristite brojeve mobilnih telefona svojih sagovornika i ako su oni u bilo kojoj državi Sveta. Ne postoje troškovi SMS ili MMS !

4. NetForYou će, svakom svom ČLANU, bilo gde u Svetu,besplatno slati multimedijalne materijale firmi, koji su se tog sekunda dogodili na hiljade i hiljade i hiljade mobilnih telefona, bilo kog mobilnog Operatera u Svetu ... To isto jedno slanje može činiti i Mobilni Operater, ali samo u svojoj mreži, a šta ćemo za one članove iz celog Sveta, koji su kod drugih Mobilnih Operatera? (Prilikom registrovanja - učlanjenja možete se izjasniti da li želite da primate multimedijalne poslovne informacije iz Centra baze NetForYou).

5. Poštovani naši članovi, imaćete jedinstvenu priliku, da se redovno, lično Vama, putem multimedijalnih poslovnih informacija, obraća Centar NetForYou.

6. NetForYou je omogućio svim Fizičkim licima - članovima Projekta, učestvovanje u Nagradnom Kvizu Znanja i da tom prilikom mogu osvajati nagrade Sponzora Projekta, pridržavajući se Pravila Nagradnog Kviza Znanja.

7. NetForYou je omogućio svim Fizičkim licima - članovima Projekta, da postave multimedijalne materijale na Glasanje. Glasati mogu svi posetioci Projekta NetForYou iz bilo koje zemlje Sveta, kroz bilo koji IT uređaj. Fizička lica, čije multimedije pobede na glasanju, osvajaju nagrade naših Sponzora. Potrbno je da se Glasači pridržavaju PRAVILA GLASANjA!

netforyou.net je uspeo da svakom čoveku na Svetu, vlasniku mobilnog telefona, "smesti u džep", multimedijalnu informaciju člana baze … (ako ta osoba ima mobilni telefon bar srednjeg kvaliteta u svakom momentu, bilo gde u Svetu, na najjeftinij način) …

Psiholozi ističu da su i socijalne potrebe motivatori ponašanja kupaca u savremenoj trgovini. Preporuka firmama je unapređenje komunikacionih veština korišćenjem savremenih informacionih tehnologija da bi se zadovoljile rastuće potrebe kupaca.

 

* Multimedijalna komunikacija je moguća tako da Projekat NetForYou ili bilo koje registrovano lice, može multimedijalno komunicirati, odjednom, sa recimo stotinu hiljada drugih a da trošak te komunikacije, kroz mobilnu telefoniju, iznosi, njusamo, nekoliko dinara !!!

Agencija IMarketer predviđa da će pottrošnja na mobilno oglašavanje, samo u Americi dostići od 7.20 u 2017,do oko 25 milijardi u 2020-21. godini  Ipak, oglašavanje na mobilnim uređajima činilo je svega 2,4% od ukupne vrednosti oglašavanja u Americi, ali je tktiaj udeo u 2020-21 god. porastao za oko 14% odnosno rast je oko 600 % za nepune tri godine !

NetForYou podrazumeva, u ovom slučaju, apsolutno, komparativne i konkurentske prednosti, jer je Projekat po svojoj idejnoj koncepciji, primenjenoj (inovativnoj) tehnologiji, tehničkoj održivosti, marketinškom pozicioniranju, veoma visokoj profitabilnosti, besplatnoj, interaktivnoj on-line-multimedijalnoj komunikaciji, jedinstven, te se ne može meriti sa konkurencijom, koje faktički nema!

 

 

 P O J A Š Nj E Nj A

1. Koje savete nudimo biznisima – kako da razvijete svoje marketinške strategije?

Kako bi nadmašili konkurenciju i ostvarili poslovni rast, brendovi moraju da budu što relevantniji prema svojim kupcima. Pošto se digitalizacija širi velikom brzinom, tehnološka rešenja korisnija su nego ikada ranije – zato bi kompanije sada trebalo da ulože u svoju budućnost, tako što će napraviti održivi sistem komunikacije sa kupcima putem stvarnih razgovora. Sada mušterije imaju još veća očekivanja od brendova – više nije pitanje hoćemo li s kupcima direktno komunicirati, sigurno hoćemo, već je pitanje kako tu komunikaciju učiniti što stvarnijom i ostvariti blizak odnos sa kupcem.

Multimedijalne – Poruke (tekst,fotografija,audio,video) su sledeća velika stvar kada je reč o odnosu brendova i korisnika, to se i te kako mora uzeti u obzir pri kreiranju marketinške strategije – Besplatna – Multimedijalna komunikacija kroz netforyou.net

2. Kakva je budućnost digitalnog marketinga – marketing kroz mobilne telefone

Tokom 2020, instant poruke „eksplodirale“ su još više nego proteklih godina, jer su ljudi bili prinuđeni da digitalnim putem ostanu u kontaktu sa prijateljima, porodicom i kolegama. U razmenu poruka uplovile su i one kompanije koje dotad nisu. Aplikacije za razmenu poruka neverovatno su moćan način za marketare da komuniciraju sa kupcima. Zapravo, za mnoge marketinške stručnjake, to je postao i glavni strateški pristup. Brendovi su svesniji činjenice, ako žele da nadmaše konkurenciju, da moraju da urade sve što je potrebno kako bi bili u bliskom kontaktu s kupcima. To radi Projkat netforyou.net !!!

Dakle, suština je u tome da su brendovi - kompanije shvatili da kupcima moraju da se obraćaju ličnije, sa personalizovanim pristupom, tj. moraju da imaju „prave“ razgovore s kupcima, da se ta međusobna veza produbi. ( multimedijalna komunikacija tekst, fotografija, audio, video) !netforyou.net

3. Šta konkretno znači kada kažete da brendovi treba da imaju „prave“ razgovore s kupcima?

Kako bismo ispratili sve veću potrebu za komunikacijom korisnika i brendova, konstantno razvijamo nove opcije. Primera radi, korisnici sada lako mogu da šalju fotografije ili video snimke brendovima, ukoliko recimo imaju problem da sastave određeni proizvod, i direktno dobijaju pomoć bez potrebe za pozivom ili za ličnim dolaskom u radnju.

Takođe smo omogućili i brendovima da dele fajlove, kako bi slali važne informacije (kao što su računi, fakture, potvrde rezervacija itd.), a korisnici mogu da „pinuju“ važne poslovne poruke unutar razgovora, tj. da zakače na vrh četa onu poruku ili razgovor koji im je najvažniji. Takođe, kupci mogu direktno da odgovaraju na konkretne poruke kompanija, što je posebno korisno kada postoje različite opcije za naručivanje proizvoda. Sve navedeno vodi jednostavnijoj komunikaciji i pomaže korisnicima da s brendovima komuniciraju kao što to čine sa prijateljima. netforyou.net

Kompanije su promenile način na koji komuniciraju s mušterijama. Primećujemo promenu u ponašanju kupaca, tj. u njihovim potrebama i u tome kako kompanije moraju da izađu u susret tim potrebama. Na primer, 85% mušterija više voli razmenu poruka nego pozive sa brendovima, a 65% ljudi gaji pozitivnija osećanja prema kompanijama, koje imaju dvosmernu komunikaciju. To pokazuje da se kupci više uzdaju u prave razgovore, a ne u ono što je nekada važilo - da kupci nemaju mogućnost odgovora na poruke koje im šalju brendovi. Među svim brendovima, kupci se radije vraćaju onima sa kojima mogu da ostvare uzajamnu komunikaciju i koji prihvataju njihove sugestije. Prema Salesforce studiji, 71% korisnika želi s kompanijama da komunicira u realnom vremenu. Četovanje netforyou.net omogućuje biznisima da momentalno odgovore na pitanja korisnika, a tako se povećava ono što mi zovemo „doživotna vrednost korisnika“ – indikator koji pokazuje korelaciju između izgradnje i održavanja veze s korisnikom s jedne strane, i neto prihoda kompanije s druge. Ovo apsolutno radi Projekat netforyou.net

4. Kada govorimo o platformama za razmenu poruka i odnosima s kupcima, moramo da se dotaknemo i aspekta sigurnosti, pogotovo u svetlu nedavnih dešavanja.. Kako korisnici mogu da budu sigurni da su njihove informacije bezbedne?

Sve više brendova prihvata poruke kao efektniji, ljudskiji način komunikacije sa svojim kupcima. Obično postoje dva osnovna pitanja pre nego što razmotre da li će svoju komunikaciju s mušterijama vršiti u netforyou.net

- Mogu li da veruju da je razmena poruka osetljivih informacija sigurna ?
- Koje mere za razmenu poruka se preduzimaju kako bi se postarale da poruke brendova budu sigurne?

U Projektu netforyou.net komunikacija je kriptovana odnosno apsolutno zaštićena!

Ovo su najvažnije tehnologije koje koristimo da obezbedimo sigurnost našim korisnicima i kupcima, onih kojima mi govorimo da mirno spavaju kada je reč o sigurnosti poruka!

 

Srdačno Projekat

netforyou.net

 

Ovaj tekst i druga pojašnjenja nalaze se u netforyou.net u   O Projektu!


Ukoliko imate pitanja molimo Vas pitajte administratora:  Pošalji poruku administratoru!

 

Ili nas kontaktirajte putem mail-a:    office@netforyou.net