O Projektu
logo
PROJEKAT NetForYou je BAZA,
MULTIMEDIJALNIH INFORMACIJA
PREDUZEĆA, PREDUZETNIKA i ZANATLIJA, kao i FIZIČKIH LICA iz SRBIJE i SVETA,
KAO I NJIHOVA MULTIMEDIJALNA ON-LINE KOMUNIKACIJA
NA NAJJEFTINIJI MOGUĆI NAČIN!
 
Poštovani...
 

NetForYou je Projekat, koji omogućava da multimedijalna informacija (tekst, fotografija, video, audio), firmi i fizičkih lica, iz BAZE, bude dostupna, bilo gde u Svetu, u jedinici vremena-sekundi, na jezicima.

Ne postoji nijedan elektronski, niti bilo koji drugi medij, koji može brže, multimedijalne informacije članova baze NetForYou, proslediti, na veći broj ljudi, odjednom (recimo na milione ljudi) vlasnika mobilnih telefona, na jeftiniji način !

1. NetForYou omogućava da članovi baze, u poziciji Postavi svoje materijale, postave ili promene svoje multimedijalne materijale, kada god požele:

*  svoj logo

*  tekst - o sebi srpski - engleski

*  fotografije
*  video materijale
*  audio materijale
*  Youtube materijale
*  svoje materijale za nagradna glasanja
*  objave
*  komentare
*  postavljanje mape
*  mogu imati multimedijalnu komunikaciju
*  učestvuju u nagradnom kvizu znanja

2. Pravna lica razvrstana su po Kategorijama.

3. U poziciji Poruke, možete komunicirati, sa bilo kojim članom baze, iako je on bilo gde u Svetu, i ako mu je Mobilni Operater iz te zemlje, multimedijom (tekstom, fotogrfijom, video materijalom, audio materijalom). Komunikaciju vršite tako da apsolutno ne koristite brojeve mobilnih telefona svojih sagovornika i ako su oni u bilo kojoj državi Sveta. Ne postoje troškovi SMS ili MMS !

4. NetForYou će, svakom svom ČLANU, bilo gde u Svetu, slati multimedijalne materijale događaja, koji su se tog sekunda dogodili na hiljade-milione mobilnih telefona, ... To isto jedno slanje može činiti i Mobilni Operater, ali samo u svojoj mreži, a šta ćemo za one članove iz celog Sveta, koji su kod drugih Mobilnih Operatera? (Prilikom registrovanja - učlanjenja možete se izjasniti da li želite da primate multimedijalne poslovne informacije iz Centra baze NetForYou.

5. Poštovani naši članovi, imaćete jedinstvenu priliku, da se redovno, lično Vama, putem multimedijalnih poslovnih informacija, obraća Centar NetForYou.

6. NetForYou je omogućio svim Fizičkim licima - članovima Projekta, učestvovanje u Nagradnom Kvizu Znanja i da tom prilikom mogu osvajati nagrade Sponzora Projekta, pridržavajući se Pravila Nagradnog Kviza Znanja.

7. NetForYou je omogućio svim Fizičkim licima - članovima Projekta, da postave svoje multimedijalne materijale na Glasanje. Glasati mogu svi posetioci Projekta NetForYou iz bilo koje zemlje Sveta, kroz bilo koji IT uređaj. Fizička lica, čije multimedije pobede na glasanju,osvajaju nagrade naših Sponzora. Potrbno je da se Glasači pridržavaju PRAVILA GLASANjA!

netforyou.net je uspeo da svakom čoveku na Svetu, vlasniku mobilnog telefona, smesti u džep, multimedijalnu informaciju člana baze … (ako ta osoba ima mobilni telefon bar srednjeg kvaliteta u svakom momentu, bilo gde u Svetu, na najjeftinij način) …

Psiholozi ističu da su i socijalne potrebe motivatori ponašanja kupaca u savremenoj trgovini. Preporuka firmama je unapređenje komunikacionih veština korišćenjem savremenih informacionih tehnologija da bi se zadovoljile rastuće potrebe kupaca.

 

I      Registrovanje Pravnih lica u Projekat NetForYou

II     Registrovanje Fizičkih lica u Projekat NetForYou

III    Postavljanje multimedijalnih materijala (tekst, fotografije, video, audio)

IV   Multimedijalna komunikacija Firmi međusobno i sa Fizičkim licima

V    Multimedijalna komunikacija Projekta NetForYou sa Firmama

VI   Multimedijalna komunikacija Fizičkih lica međusobno i sa Firmama

VII  Multimedijalna komunikacija Projekta NetForYou sa Fizičkim licima

VIII Prikaz multimedijalnih informacija u poziciji Objave, trenutno aktuelnih ponuda i tražnji Firmi

IX   U poziciji Komentari, primereno reagovanje na prikazane Objave

X    Učestvovanje Fizičkih lica u Nagradnom Kvizu Znanja i osvajanje nagrada naših Sponzora

XI   Učestvovanje Fizičkih lica u opciji Glasanje i osvajanje nagrada naših Sponzora

* Multimedijalna komunikacija je moguća tako da Projekat NetForYou ili bilo koje registrovano lice, može multimedijalno komunicirati, odjednom, sa recimo milion drugih a da trošak te komunikacije, kroz mobilnu telefoniju, iznosi, samo, nekoliko dinara !!!

Agencija IMarketer predviđa da će potrošnja na mobilno oglašavanje,samo u Americi dostići 7.20 a 2019. godini više od 22 milijarde dolara.Ipak, oglašavanje na mobilnim uređajima čini svega 2,4% od ukupne vrednosti oglašavanja u Americi, ali se očekuje da taj udeo u 2019. god. poraste na 11% .

                                                                                                           

Ovaj tekst i druga pojašnjenja nalaze se u netforyou.net u   O Projektu!


Ukoliko imate pitanja molimo Vas pitajte administratora:  Pošalji poruku administratoru!

 

Ili nas kontaktirajte putem mail-a:    office@netforyou.net