Pravila NAGRADNOG KVIZA ZNANjA
logo

      

        PRAVILA NAGRADNOG KVIZA ZNANjA TELEVIZIJA  -  NETFORYOU  ( U IZRADI )

 

Odlukom Televizije_________________ grad ___________ul.__________društva sa ograničenom odgovornošću PIB _________, broj. kroz projekat NETFORYOU donosi sledeća:

 

            PRAVILA NAGRADNOG KVIZA  ZNANJA

Član 1.

Organizator Nagradnog Kviza Znanja pod nazivom NETFORYOU je TELEVIZIJA društvo sa ograničenom odgovornošću. Nagradni Kviz Znanja priređuje se za fizička lica - članove NETFORYOU .Fizička lica mogu se besplatno registrovati u Projekat NETFORYOU i slati odgovore na postavljeno pitanje.

Član 2.

Nagradni Kviz Znanja održava se u periodu od 01.04.2019. godine sa početkom u 12:00 do 30.04.2019.godine do ponoći 24.00

Član 3.

Pravo učestvovanja imaju svi građani Republike Srbije, fizička lica, koja su u periodu do i za vreme trajanja Nagradnog Kviza Znanja registrovana u Projektu NETFORYOU.Registrovanje se vrši na web stranici www.netforyou.net popunjavanjem traženih podataka.

Učesnik je saglasan sa pravilima učešća u Nagradnom Kvizu Znanja i pravilima privatnosti samim registovanjem u Projekat NETFORYOU.

Pravila učešća u Nagradnom Kvizu Znanja su javno dostupna na web stranici www.netforyou.net

REDOSLED KORAKA DAVANJA ODGOVORA U NAGRADNOM KVIZU ZNANjA U PROJEKTU www.netforyou.net

-Fizičko lice besplatno se registruje u Projekat NETFORYOU i to je uslov učestvovanja u Kvizu Znanja

-Potrbno je kliknuti na stranicu KVIZ i tada će se pojaviti pitanje.

-Kliknite na poziciju Pošaljite odgovor!

-Unesite Korisničko ime i Šifru kojom ste se registrovali u Projekat NETFORYOU

-Unesite odgovor na postavljeno pitanje i kliknite na Pošalji

Clan 4.

U momentu startovanja prvog kola KVIZA na stranici www.netforyou.net biće javno objavljeno da su fizička lica,koja su tačno odgovorila na postavljeno pitanje,dobila nagradu,a nalaze se na:

-Broju 1,od svih dostavljenih odgovora,a odgovor je tačan, dobija nagradu tog i tog SPONZORA i nagrada pripada tom licu ! Ukoliko odgovor nije tačan,nagradu dobija prvi sledeći učesnik sa tačnim odgovorom!

-Broju 9, od svih dostavljenih odgovora,a odgovor je tačan, dobija nagradu tog i tog SPONZORA i nagrada pripada tom licu ! Ukoliko odgovor nije tačan,nagradu dobija prvi sledeći učesnik sa tačnim odgovorom!

-Broju 12, od svih dostavljenih odgovora,a odgovor je tačan, dobija nagradu tog i tog SPONZORA i nagrada pripada tom licu ! Ukoliko odgovor nije tačan,nagradu dobija prvi sledeći učesnik sa tačnim odgovorom!

-Na poslednjem mestu od svih dostavljenih odgovora,a odgovor je tačan, dobija nagradu tog i tog SPONZORA i nagrada pripada tom licu ! Ukoliko odgovor nije tačan,nagradu dobija prvi sledeći učesnik sa tačnim odgovorom,od nazad!

-Na četvrtom mestu od nazad od svih dostavljenih odgovora,a odgovor je tačan, dobija nagradu tog i tog SPONZORA i nagrada pripada tom licu ! Ukoliko odgovor nije tačan,nagradu dobija prvi sledeći učesnik sa tačnim odgovorom, od nazad !

-Na osmom mestu, od nazad,od svih dostavljenih odgovora,a odgovor je tačan, dobija nagradu tog i tog SPONZORA i nagrada pripada tom licu ! Ukoliko odgovor nije tačan,nagradu dobija prvi sledeći učesnik sa tačnim odgovorom, od nazad !

Projekat NETFORYOU daje spisak nagrada i imena Sponzora, koji te Nagrade dodeljuje licima, koja su tačno odgovorila na postavljeno pitanje, po gore navedenom pojašnjenju.  Isto tako biće istovremeno objavljena i imena dobitnika, koji su već javno prikazani u bazi Projekta NETFORYOU.

Ukoliko u Nagradnom Kvizu Znanja učestvuje lice koje nije dalo tačan odgovor automatski ne učestvuje u raspodeli nagrada KVIZA.

Član 5.

U Nagradnom Kvizu Znanja ne mogu učestvovati zaposleni u kompaniji Organizatora sa svojom užom rodbinom.

Nagradni fond uključuje  nagrade:

-- Igosan company Beograd - Vaučer vrednost ........

-- Turistička agencija National travel Valjevo - putovanje .......

-- Caffe Museum Valjevo - Vaučer vrednost ........

-- Caffe Kod Keve Valjevo - Vaučer vrednost .......

-- .....................................................................

Vrednost nagrada uključuje plaćeni  PDV

Član 6.

Dobitnici nagrada biće obavešteni o dobijenoj nagradi, kao i o načinu preuzimanja nagrada,najdalje 5 dana nakon završenog izvlačenja koje će se održati od ………..2019.godine,kao i svi dobitnici nagradnog Kviza Znanja biće objavljeni na stranici www.netforyou.net

Učesnici koji su osvojili nagradu su obavezni da lično preuzmu nagradu. Nagrada se ne može preneti na treće lice. Učesnici su u obavezi da prilikom preuzimanja nagrada ovlašćenom licu Organizatora prilože lična dokumenta na uvid. Organizator ima pravo da odbije uručenje nagrade u slučaju da Učesnik odbije da se identifikuje na način utvrđen ovim članom. Pod identifikacijom se podrazumeva podnošenje ličnog dokumenta na uvid .U slučaju da je Učesnik, koji je osvojio nagradu maloletno lice nagrada će glasiti na ime zakonskog zastupnika (jednog od roditelja ili staraoca). Roditeljski ili starateljski odnos mora biti dokazan važećom originalnom dokumentacijom. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahodjenju, izvrši provere gore navedenih činjenica.

Član 7.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze Organizatora Nagradnog Kviza Znanja prema dobitniku.

Član 8.

Nagradni Kviz Znanja može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči (viša sila), otkloni ili izbegne. U tom slučaju učesnici će o prekidu Nagradnog Kviza Znanja biti obavešteni putem web stranice www.netforyou.net

Član 9.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika ovog Nagradnog Kviza Znanja nadležan je Opštinski sud u Beogradu.

Član 10.

Momentom preuzimenja nagrada,od strane dobitnika, uručenjem vaučera, smatra se da je Organizator u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom. Sponzori nagradnog Kviza Znanja se obavezuju da plate porez na dobitke ( PDV ) u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Troškove organizovanja nagradnog kviza znanja snosi Organizator.

Član 11.

Učestvovanjem u nagradnom Kvizu Znanja svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

- da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradnog Kviza Znanja shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

- da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima.

- da se njegovi lični podaci mogu koristiti od strane Organizatora na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a u svrhe priređivanja ovog Nagradnog Kviza Znanja, shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

Učesnici i dobitnik u ovom Nagradnom Kvizu Znanja saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo www.netforyou.net, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru i  www.netforyou.net  po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

 

Televizija ...........                                                                                       Projekat NETFORYOU............