Pravila Glasanja - Najlepša fotografija TEMA-ZIMA
logo

 

  PRAVILA GLASANJE - NAJLEPŠE FOTOGRAFIJE na zadatu TEMU, BK TELEVIZIJA - NETFORYOU (U IZRADI)

TEKST U IZRADI !

 

Odlukom Televizije __________grad ___________ul.__________društva sa ograničenom odgovornošću PIB _________, broj. kroz Projekat NETFORYOU donosi sledeća pravila:

 

PRAVILA GLASANJA - NAJLEPŠE FOTOGRAFIJE na zadatu TEMU

Član 1.

Organizator GLASANJE - NAJLEPŠE  FOTOGRAFIJE pod nazivom TELEVIZIJA D.O.O. - NETFORYOU, organizuje GLASANJE NAJLEPŠE FOTOGRAFIJE za SVA fizička lica - članove baze NetForYou čije se fotografije bore za najlepšu. Fizička lica mogu se besplatno registrovati u Projekat  www.netforyou.net .Sva fizička lica mogu glasati za izbor najlepše fotografije u Projektu NetForYou.

Član 2.

GLASANJE - NAJLEPŠE FOTOGRAFIJE održava se u periodu od 00.00.2020. god. sa početkom u 00:00 do 00.00.2020. god. do ponoći 24.00

Član 3.

Pravo učestvovanja, u GLASANjU, imaju sva Fizička lica,iz bilo koje Zemlje Sveta! Učesnik je saglasan sa pravilima GLASANJA - NAJLEPŠA FOTOGRAFIJA. Pravila učešća u GLASANJU su javno dostupna na web stranici www.netforyou.net

Član 4.

REDOSLED KORAKA UČESTVOVANjA U GLASANJU - NAJLEPŠA FOTOGRAFIJA NetForYou

- Potrbno je kliknuti na stranicu GLASAJTE ZA  NAJLEPŠU FOTOGRAFIJU i tada će se pojaviti Fotografije,koje su postavili registrovani članovi baze  NetForYou  iz Republike Srbije. 

- Kliknite na Fotografiju, za koju mislite da je najlepša.Tada ste toj fotografiji dali glas i ona se na taj način procentualno rangira, odnosno penje ka vrhu!

- Možete glasati, sa bilo kog Vašeg IT UREĐAJA !

Clan 5.

Projekat NETFORYOU daje spisak nagrada i imena Sponzora, koji te nagrade dodeljuje licima, čije su fotografije pobedile na GLASANJU na zadatu temu. Isto tako biće istovremeno objavljena i imena Dobitnika, koji su već javno prikazani u bazi Projekta NETFORYOU.Organizator glasanja i Projekat NETFORYOU nisu odgovorni za povređivanje autorskih prava postavljenih materijala ( tekstualnih, fotografija, video i audio materijala), od strane članova baze www.netforyou.net

Član 6.

U nagradnom GLASANJU - NAJLEPŠA FOTOGRAFIJA ne mogu učestvovati zaposleni u kompaniji Organizatora sa svojom užom rodbinom, odnosno oni ne mogu postavljati fotografije za GLASANJE na zadatu TEMU.

Nagradni fond uključuje  nagrade:

Naprimer:

-- Igosan company Beograd - Vaučer vrednost ........

-- Turistička agencija National travel Valjevo - putovanje .......

-- Caffe Museum Valjevo - Vaučer vrednost ........

-- Caffe Kod Keve Valjevo - Vaučer vrednost .......

-- .....................................................................

Vrednost nagrada uključuje plaćeni  PDV, od strane Sponzora.

Član 7.

Dobitnici nagrada biće obavešteni o dobijenoj nagradi, kao i o načinu preuzimanja nagrada, najdalje 5 dana nakon završenog izvlačenja koje će se održati od ………..2020. do .............2020.godine,Isto tako svi dobitnici nagradnog GLASANJA biće objavljeni na stranici www.netforyou.net Učesnici, koji su osvojili nagradu su obavezni da lično preuzmu nagradu. Nagrada se ne može preneti na treće lice. Dobitnici su u obavezi da prilikom preuzimanja nagrada ovlašćenom licu Organizatora prilože lična dokumenta na uvid. Organizator ima pravo da odbije uručenje nagrade u slučaju da Učesnik odbije da se identifikuje na način utvrđen ovim članom. Pod identifikacijom se podrazumeva podnošenje ličnog dokumenta na uvid .U slučaju da je Učesnik, koji je osvojio nagradu, maloletno lice, nagrada će glasiti na ime zakonskog zastupnika (jednog od roditelja ili staraoca). Roditeljski ili starateljski odnos mora biti dokazan važećom originalnom dokumentacijom. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši provere gore navedenih činjenica.Ukoliko se u roku od 30 dana nagrada ne preda Dobitniku, iz bilo kog razloga, nagrada će biti uručena prvom sledećem sa liste.

Član 8.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze Organizatora GLASANJA za najlepšu Fotografiju na zadatu TEMU, prema Dobitniku.

Član 9.

GLASANJE za NAJLEPŠU FOTOGRAFIJU, na zadatu TEMU,  može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči (viša sila), otkloni ili izbegne. U tom slučaju učesnici će o prekidu nagradnog GLASANJA biti obavešteni putem web stranice www.netforyou.net

Član 10.

U slučaju Spora između Organizatora i učesnika ovog nagradnog GLASANJA za NAJLEPŠU FOTOGRAFIJU na zadatu TEMU nadležan je Opštinski sud u Beogradu.

Član 11.

Momentom preuzimenja nagrada, od strane Dobitnika, uručenjem vaučera, smatra se da je Organizator u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom. SPONZORI GLASANJA za najlepšu fotografiju na zadatu TEMU se obavezuju da plate porez na dobitke ( PDV ) u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Troškove organizovanja GLASANJA za NAJLEPŠU FOTOGRAFIJU na zadatu TEMU snosi Organizator ( TV ).

Član 12.

Učestvovanjem u nagradnom GLASANJU - NAJLEPŠA FOTOGRAFIJA svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da Dobitnik nagrade takođe pristaje:

- da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja GLASANJA za NAJLEPŠU FOTOGRAFIJU, na zadatu TEMU shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

- da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima.

- da se njegovi lični podaci mogu koristiti od strane Organizatora na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ovog nagradnog GLASANJA - NAJLEPŠA FOTGRAFIJA shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

 

                          Televizija ...............                                                                            Projekat NetForYou................