Pravila GLASANJA - NAJSMEŠNIJI YOUTUBE

                               

PRAVILA GLASANJA - ZA IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI

TEKST U IZRADI !

 

Odlukom Televizije __________grad ___________ul.__________društva sa ograničenom odgovornošću PIB _________, broj. kroz Projekat NETFORYOU donosi sledeća pravila:

 

PRAVILA GLASANJA - ZA IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI

Član 1.

Organizator IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI pod nazivom BK TELEVIZIJA D.O.O. - NETFORYOU GLASANJE IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI priređuje se za SVA fizička lica. Fizička lica, mogu se besplatno registrovati u Projekat www.netforyou.net

Član 2.

GLASANJE - IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI održava se u periodu od 00.00.2020. godine sa početkom u 12:00 do 00.00.2020.godine do ponoći 24.00

Član 3.

Pravo učestvovanja u GLASANJU ZA IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI imaju sva FIZIČKA LICA, bilo iz koje zemlje Sveta! Učesnik je saglasan sa pravilima GLASANJA. Pravila učešća u GLASANJU su javno dostupna na web stranici www.netforyou.net

REDOSLED KORAKA GLASANJA – ZA  IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI u Projektu NetForYou

- Potrebno je kliknuti na stranicu GLASANJA - IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI tada će se pojaviti YouTube materijali, koje su postavili registrovani članovi baze www.netforyou.net iz Republike Srbije.

- Kliknite na YouTube MATERIJAL, za koji mislite da je najsmešniji. Tada ste tom YouTube materijalu dali glas i on se na taj način procentualno rangira odnosno penje ka vrhu!

- Možete glasati, sa bilo kog Vašeg IT UREĐAJA !

Clan 4.

Projekat NETFORYOU daje spisak nagrada i imena Sponzora koji te nagrade dodeljuje licima, čiji su YouTube materijali najbolje rangirani na GLASANJU na zadatu temu. Isto tako biće istovremeno objavljena i imena dobitnika, koji su već javno prikazani u bazi Projekta NETFORYOU. Organizator glasanja - BK TELEVIZIJA--------------- i Projekat NETFORYOU nisu odgovorni za povređivanje autorskih prava postavljenih materijala ( tekstualnih, fotografija,video, audio, YouTube materijala), od strane članova baze www.netforyou.net

Član 5.

U nagradnom GLASANJU - IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI, ne mogu učestvovati zaposleni u kompaniji Organizatora sa svojom užom rodbinom, odnosno oni ne mogu postavljati YouTube materijale za GLASANJE na zadatu TEMU.

- Naprimer:

Nagradni fond uključuje nagrade:

-- Igosan company Beograd - Vaučer vrednost ........

-- Turistička agencija National travel Valjevo - putovanje .......

-- Caffe Museum Valjevo - Vaučer vrednost ........

-- Caffe Kod Keve Valjevo - Vaučer vrednost .......

-- .....................................................................

Vrednost nagrada uključuje plaćeni PDV, od strane Sponzora.

Član 6.

Dobitnici nagrada, Fizička lica koja su postavila YouTube MATERIJALE za Glasanje, i ti YouTube materijali, na kraju Glasanja zauzeli vodeća mesta, biće obavešteni o dobijenoj nagradi, kao i o načinu preuzimanja nagrada, najdalje 5 dana nakon završenog Glasanja, koje će se održati od ………..2020. do ........... 2020.godine, Isto tako svi dobitnici nagradnog GLASANJA biće objavljeni na stranici www.netforyou.net

Učesnici koji su osvojili nagrade su obavezni da lično preuzmu nagradu. Nagrade se ne mogu preneti na treće lice. Učesnici su u obavezi da prilikom preuzimanja nagrada ovlašćenom licu Organizatora Glasanja, prilože lična dokumenta na uvid. Organizator ima pravo da odbije uručenje nagrade u slučaju da Učesnik odbije da se identifikuje na način utvrđen ovim članom. Pod identifikacijom se podrazumeva podnošenje ličnog dokumenta na uvid. U slučaju da je Učesnik, koji je osvojio nagradu maloletno lice nagrada će glasiti na ime Zakonskog zastupnika (jednog od roditelja ili staraoca). Roditeljski ili starateljski odnos mora biti dokazan važećom originalnom dokumentacijom. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši provere gore navedenih činjenica.Ukoliko nije moguće, iz bilo kog razloga predati Dobitniku nagradu, u roku od 30 dana, nagradu će dobiti prvi sledeći sa liste.

Član 7.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze Organizatora GLASANJA za najbolji IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJAL na zadatu TEMU, prema Dobitniku.

Član 8.

GLASANJE za IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJAL, na zadatu TEMU, može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti, za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči (viša sila), otkloni ili izbegne. U tom slučaju učesnici će o prekidu nagradnog GLASANJA biti obavešteni putem web stranice www.netforyou.net

Član 9.

U slučaju Spora između Organizatora i učesnika ovog nagradnog GLASANJA za IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJAL na zadatu TEMU nadležan je Opštinski sud u Beogradu.

Član 10.

Momentom preuzimenja nagrada, od strane Dobitnika, uručenjem vaučera, smatra se da je Organizator u potpunosti ispunio Obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom. SPONZORI GLASANJA za NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJAL na zadatu TEMU se obavezuju da plate porez na dobitke ( PDV ) u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. 

Član 11.

Učestvovanjem u nagradnom GLASANJU IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJAL, po mišljenju glasača, svaki učesnik prihvata Prava i Obaveze iz ovih Pravila, s tim da Dobitnik nagrade takođe pristaje:

- da se njegovi podaci o ličnosti, koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja GLASANJA za IZBOR NAJSMEŠNIJI YouTube MATERIJALI na zadatu TEMU shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

- da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima.

- da se njegovi lični podaci mogu koristiti od strane Organizatora na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ovog nagradnog Kviza Znanja shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

 

Televizija  ...........                                                                                 Projekat NETFORYOU................