Centar za Kulturu Valjevo

Srbija - Valjevo


O NAMA


Prethodnik Centra za kulturu Valjevo osnovan je 28. septembra 1956. godine pod imenom Dom kulture Valjevo i bio je glavni kreator kulturnog života tadašnjeg Valjeva. Kroz podršku brojnim umetnicima, Dom kulture uspevao je da na svom repertoaru ponudi veliki boj različitih kulturnih sadržaja. Tako su se vremenom izrodile zančajne gradske manifestacije, poput Tešnjarskih večeri i Džez festa. Kao stožer kulture i umetnosti bio je mesto okupljanja mladih i promoter "gradskog stvaralaštva".

 


Nov naziv ustanova dobija 1. septembra 2009. godine. Nastavljajući tradiciju gostovanja vrhunskih pozorišnih predstava i muzičkih sadržaja i saradnju sa lokalnim umetnicima, Centar za kulturu proširio je svoj obim delatnosti i počeo sa sopstvenom produkcijom kulturnog programa organizujući značajan broj izložbi, kreirajući dečji "kulturni centar", podržavajući projekte mladih i za mlade. Površine 2.150 kvadratnih metara, zgrada Doma kulture je projektovana u stilu posleratne moderne. Po formi, nameni i rasporedu prostorija, koncipirana je u duhu pozorišta sa svim karakteristikama takve funkcije, kao što su: orkestarska rupa na proscenijumu, scenski cugovi za dekor, lože, šminkernice, sale za probe, fundusi za kostime i rekvizitu, depoi za scenografiju, kojima je, krajem XX veka, pridodat i teretni lift u severnom krilu zgrade.

Objektom dominira Velika sala sa 600 mesta i binom dimenzija 11 x 11 metara, uključujući hinterbinu, sa 50 reflektora smeštenih u portalu, ali i diskretno ukomponovanih u enterijer. Ozvučenje podrazumeva trosistemski razglas "Martin F 1" (horne, midlovi i bas binovi) ukupne snage 14 KW koji poseduje i sve prateće elemente (energetika, pojačala snage, skretnice, monitoring, mikrofoni, stalci, multikor sa stejdž boksovima, mikser "Saundkraft" 24/8/2, ekvilajzer, efekti...).Foaje ispred Velike sale, sa južnim zidom u staklu i tri terase, od kojih je velika okrenuta prema šetalištu kraj Kolubare, sporadično se koristi kao relevatan izlagački prostor, ali bi, uz investiciju u rasvetu, mogao prerasti u nedostajuću gradsku galeriju u kojoj bi se, pored kontinuiranih postavki, mogli priređivati i predavanja, promocije, okrugli stolovi, radionice...

Hol naše zgrade je u stalnoj upotrebi za događaje koji nisu naročito tehnički zahtevni poput pojedinih koncerata, dečjih programa, disko večeri, novogodišnjih, osmomartovskih i studentskih zabava, promocija proizvoda…

 CENTAR ZA KULTURU VALJEVO
 
Miloš Smiljanič, direktor
 
 
Adresa:
Čika Ljubina 5,
14000 Valjevo
Srbija
 
Elektronska pošta:
Telefon:
+ 381 14 223 219
Faks:
+ 381 14 223 219
 
 
Informacije:
DIREKTOR:
Miloš Smiljanić, diplomirani ekonomista
Kontakt telefon : 014/221 336
Email: czkvaljevo@gmail.com, srculence.valjevo@gmail.com

UREDNIŠTVO:
Kontakt telefon: 014/ 223 219
Email: czkvaljevo@gmail.com

Urednica scenskog programa
Sandra Pujić, diplomirani producent u pozorištu radiju I kulturi

Urednica za vizuelni program
Mr Katarina Marinković, magistar slikarstva I dizajner

Urednica za kreativno obrazovni program
Angelina Lukić, diplomirana glumica

RAČUNOVODSTVO I BLAGAJNA:
Kontakt telefon: 014/ 221 336
Email: czkgordana@gmail.com

Šef računovodstva
Gordana Obućina, diplomirani ekonomista

ORGANIZATOR OPŠTIH POSLOVA:
Kontakt telefon I faks: 014/ 223 099
Email: czkvaljevo@gmail.com

Slađana Kašiković, ekonomista

TEHNIKA:
Kontakt telefon 014/ 230 620, 014/ 221 039
Email: czktehnika@gmail.com

Rukovodilac tehničke službe
Veseljko Belušević, stručni radnik u kulturi i informisanju


Matični broj: 17779206
Šifra delatnosti: 9001
PIB: 106285454
Žiro-račun: 840-927668-54

 

 

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
(5.19 KB)
logo
Fotografija 2
(3.72 KB)
logo
Fotografija 3
(3.91 KB)
logo
Fotografija 4
(3.96 KB)
logo
Fotografija 5
(4.92 KB)
logo
Fotografija 6
(5.02 KB)
logo
Fotografija 7
(5.56 KB)
logo
Fotografija 8
(4.72 KB)
logo
Fotografija 9
(4.36 KB)
logo
Fotografija 10
(4.51 KB)