SEPARATORI su izradjeni od polietilena visoke gustine (PEHD) i imaju široku primenu u industriji.Otporni su na hemikalije.