PLASTIKA GAVRA

Srbija - Osečina


O nama

Samostalna zanatska radnja GAVRA bavi se proizvodnjom proizvoda od plastičnih masa. Možemo se pohvaliti iskustvom u ovom poslu, bogatom ponudom, kao i kvalitetom svih proizvoda.

Izrađujemo proizvode od plastičnih masa, od polietilena visoke gustine. Svi proizvodi su izuzetno otporni, postojani, kvalitetni i praktični za upotrebu.

PLASTIČNE KACE I REZERVOARI

Kace i rezervoari izrađuju se od polietilena visoke gustine (PEHD), otporni su na sunčevo zračenje, ne odaju miris, niti primaju miris materijala koji se u njima nalaze. Koriste se za skladištenje pijaće vode, fermentaciju voća (šljiva, grožđa...), različitih vrsta hemikalija... Proizvode se u standardnim veličinama od 250 do 10.000 litara, ali i po zahtevu kupca. 

Prema zahtevu kupca, mogu se raditi rezervoari zapremine do 10.000 litara. Armature i priključci rade se prema zahtevu kupca

HORIZONTALNI REZERVOARI

Horizontalni rezervoari proizvode se od polietilena (PEHD) i polipropilena (PP). Postojani su na temperaturama od -30°C do +80°C ako su od PEHD, a ako su izrađeni od PP od -10°C do +100°C. Mogu se ukopavati u zemlju, izrađuju se u standardnim veličinama od 500 I do 100.000 l, ali i po zahtevu kupca. Koriste se za skladištenje pijaće vode, nafte, raznih vrsta hemikalija... 

Prema zahtevu kupca, mogu se raditi rezervoari dogovorene zapremine.

PONTONI

Pontoni se izrađuju od polietilena visoke gustine (PEHD), u standardnim dimenzijama 600, 800 i 1.000 mm, u dužinama do 12 metara. Naši pontoni su 100% otporni na uticaj slane i slatke vode, imaju dug vek trajanja.

litara. Armature i priključci rade se prema zahtevu kupca.

SEPTIČKE JAME

Plastične septičke jame i separatori izrađeni od polie­tilena visoke gustine (PEHD) su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvu, školama, vrtićima, vikend naseljima... Koriste se za skupljanje i delimično čišćenje otpadnih voda. Prednosti plastične septičke jame: laka ugradnja, otpornost na uticaj podzemne vode, dug vek trajanja...

PLASTIČNI ČAMCI

Čamci se proizvode od polietilena (PEHD), u standardnim veličinama, ali i po zahtevu kupca. Imaju dug vek trajanja, lako se održavaju, male su težine, nepropustivi...

KANALIZACIONE CEVI

Spiralnim namotavanjem proizvodimo profilisane cevi za kanalizaciju u prečnicima od 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm. Cevi su dužine 3 metra, a spajaju se zavarivanjem ili pomoću gumice za dihtovanje. Izrađuju se od polietilena visoke gustine (HDPE) Pe80 i polipropilena (PP). Cevi su lake za transport, manipulaciju i montažu. Podnose znatno veća opterećenja u odnosu na glatke i korugovane cevi,zahvaljujući prvenstveno velikoj elastičnosti i velikoj krutosti prstena na koji se povećava ili smanjuje korakom prstena u zavisnosti od proračuna.

FITINZI I KOLENA

Proizvode se od polietilena (PEHD), raznih profila i prečnika.

CEVI ZA VENTILACIJU

Proizvode se od polietilena (PEHD), u standardnim prečnicima, ali i po zahtevu kupca.

GAVRA SZR 
Plužac bb 14253 
Osečina

Telefoni: 
014/457-025 
064/26 44 059
065/25 05 988 
064/44 86 167 
E-mail: szrgavra@gmail.com

www.gavraplastika.com

logo
O   N A M A
Samostalna zanatska radnja GAVRA bavi se proizvodnjom proizvoda od plastičnih masa. Možemo se pohvaliti iskustvom u ovom poslu, bogatom ponudom, kao i kvalitetom svih proizvoda.
Izrađujemo proizvode od plastičnih masa, od polietilena visoke gustine. Svi proizvodi su izuzetno otporni, postojani, kvalitetni i praktični za upotrebu.
Kace i rezervoari izrađuju se od polietilena visoke gustine (PEHD), otporni su na sunčevo zračenje, ne odaju miris, niti primaju miris materijala koji se u njima nalaze. Koriste se za skladištenje pijaće vode, fermentaciju voća (šljiva, grožđa...), različitih vrsta hemikalija... Proizvode se u standardnim veličinama od 250 do 10.000 litara, ali i po zahtevu kupca. 
 
      

 

H O R I Z O N T A L N I   R E Z E R V O A R I  
Horizontalni rezervoari proizvode se od polietilena (PEHD) i polipropilena (PP). Postojani su na temperaturama od -30°C do +80°C ako su od PEHD, a ako su izrađeni od PP od -10°C do +100°C. Mogu se ukopavati u zemlju, izrađuju se u standardnim veličinama od 500 I do 100.000 l, ali i po zahtevu kupca. Koriste se za skladištenje pijaće vode, nafte, raznih vrsta hemikalija... 
 

Plužac bb 14253 
Osečina
Telefoni: 
014/457-025 
064/26 44 059
065/25 05 988 
064/44 86 167 
E-mail: 
szrgavra@gmail.com
www.gavraplast.com
logo
Fotografija 1
(3.66 KB)
logo
Fotografija 2
(2.83 KB)
logo
Fotografija 3
(5.85 KB)
logo
Fotografija 4
(4.62 KB)
logo
Fotografija 5
(3.69 KB)
logo
Fotografija 6
(5.37 KB)
logo
Fotografija 7
(4.21 KB)
logo
Fotografija 8
(4 KB)
logo
Fotografija 9
(4.58 KB)
logo
Fotografija 10
(3.37 KB)