Tržnica Novi Sad

Srbija - Novi Sad


O nama
 
Javno komunalno preduzeće "Tržnica" je savremeno organizovano preduzeće, koje kroz upravljanje, komunalno opremanje, uređivanje i izgradanju pijaca obavlja svoju osnovnu delatnost obezbeđivanja uslova za redovno, kvalitetno i raznovrsno snabdevanje građana svežim životnim namirnicama i robom široke potrošnje.
Sa oko 190 zaposlenih radnika organizovanih u pet sektora (Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, Sektor za investicije, održavanje i higijenu , Sektor za pravne i opšte poslove, Sektor za marketing i odnose sa javnošću i Sektor za poslove na pijacama, zdravstvenu zaštitu i bezbednost na radu) brinući o deset pijaca smeštenih na užoj teritoriji grada Novog Sada, JKP "Tržnica" je po standardima poslovanja jedna od najrazvijenijih pijačnih uprava u Srbiji.
Osmišljavanjem i ostvarivanjem ambicioznog razvojnog programa usaglašavanja kvaliteta usluga, savremenog izgleda i funkcionisanja novosadskih pijaca sa visokim standardima, iskustvima i tendencijama u svetu, iskrena nam je namera da time ne narušimo vekovni značaj i smisao pijaca na ovim prostorima, koje sem funkcije snabdevanja, zadovoljavaju potrebu građana za okupljanjem, sretanjem sa prijateljima, posrednim kontaktom sa selom i time predstavljaju mesta odvijanja svojevrsnog tradicionalnog rituala.
Pored svoje osnovne delatnosti, odlukama rukovodstva i Nadzornog odbora, JKP "Tržnica" finansijski pomaže humanitarne i druge akcije koje su u interesu svih građana, sportske kolektive, kulturne i mnoge druge manifestacije.
Riblja pijaca
Sa najdužom tradicijom u gradu, Riblјa pijaca je od mesta koje je sredinom XIX veka služilo isklјučivo za snabdevanje građana svežom ribom, vremenom prerasla u klasičnu zelenu pijacu, sa bogatom ponudom svežih polјoprivrednih proizvoda, živinskog mesa, ribe i mešovite robe.
Na površini od 9.000m2, ova pijaca je opremlјena sa oko 500 prodajnih mesta, 54 poslovna prostora i 50 prodajnih mesta sa rashladnim vitrinama predviđenim za prodaju mleka i mlečnih proizvoda i svežeg živinskog mesa.
Krajem 2014. godine otpočelo je renoviranje najstarije pijace u gradu. Iako plan predviđa obnovu lokala i tezgi, vodi se računa da se sačuva duh pijace.
Detelinarska pijaca
Ova pijaca je sagrađena sedamdesetih godina XX veka na površini od 3.000m2. Danas se na njoj nalazi 161 prodajno mesto, 12 rashladnih vitrina i 16 poslovnih prostora.
Sve veći broj novoizgrađenih stambenih objekata u ovom delu grada, nametnuli su potrebu preuređenja Detelinarske pijace.
Temerinska pijaca
Mada jedna od najstarijih u Novom Sadu, smeštena u samom centru grada na površini od preko 3.000m2, sa 93 prodajna mesta i 4 poslovna prostora, Temerinska pijaca u poslednjih nekoliko decenija nije uspela da privuče pažnju potrošača, pa samim tim ni prodavaca iako je menjala namenu od klasične zelene, preko pijace za prodaju kućnih lјubimaca do robne pijace.
Futoška pijaca
formlјena na ovoj lokaciji početkom XX veka, Futoška pijaca je jedna od najposećenijih pijaca, najbolјe snabdevenih polјoprivrednim proizvodima i raznovrsnom mešovitom robom.
Procenjuje se da tokom dana više građana prođe kroz ovu pijacu nego Zmaj Jovinom ulicom, centralnom ulicom gradske pešačke zone.
Na površini od 5.000m2 smešteno je oko 443 prodajna mesta, 48 poslovnih prostora i zatvorena hala sa rashladnim vitrinama za prodaju mlečnih proizvoda, svežeg živinskog mesa i testenina sa 38 rashladnih vitrina.
Kvantaška pijaca
Koncipirana po uzoru na u svetu poznate veletržnice, čija je namena snabdevanje građana životnim namirnicama na veliko, Kvantaška pijaca sa svojih 380 prodajnih mesta ispunjava svoju funkciju snabdevanja građana, a prvenstveno piljarnica, prodavnica, restorana, hotela i gradskih pijaca na malo svežim poljoprivrednim proizvodima. Mada se nalazi na privremenoj lokaciji, čija površina od oko 27.000 m2znatno zaostaje za svetskim standardima za ovakvu vrstu pijaca, JKP "Tržnica" svakodnevno ulaže napore u poboljšanje kvaliteta usluga i organizacije na ovoj pijaci.
Najlon pijaca
Najlon pijaca je nastala spontano šezdesetih godina prošlog veka na desnoj strani Temerinskog puta. U prvo vreme činila su je dva reda na zemlji postavljenih najlona i novina, na koje su građani iznosili i prodavali istrošenu odeću i obuću, stare neispravne kućne aparate i nešto druge polovne robe.
Limanska pijaca
Limanska pijaca je oličenje moderne urbane pijace primerene snabdevanju građana svežim životnim namirnicama i robom široke potrošnje. Izgrađena je na površini od 8.000 m2, na potpuno natkrivenom pijačnom platou, koji je omeđen prizemnim objektom sa 53 prodavnice različitog sadržaja, smešteno je 333 tezge za prodaju poljoprivrednih proizvoda i mešovite robe.
Satelitska pijaca
Mada najmanja, Satelitska pijaca je jedna od najbolje opremljenih i organizovanih zelenih pijaca u gradu. Modernog izgleda, sa 227 prodajnih mesta sa 15 korisnika rashladnih vitrina i 18 poslovnih prostora smeštenih na površini od 2.000 m2, ova pijaca snabdeva svežim životnim namirnicama preko 20.000 građana Novog Sada.
  
Petrovaradinska pijaca
Odlukom Skupštine grada Novog Sada od 25. marta 2011. godine, Petrovaradinska pijaca je poverena na upravljanje, uređivanje i održavanje Javnom komunalnom preduzeću "Tržnica" Novi Sad.
Svečanim otvaranjem 08. juna 2011. godine građani Petrovaradina su dobili jednu savremeno uređenu pijacu, koja će svojim kapacitetom zadovoljavati njihove potrebe u snabdevanju prehrambenim i neprehrambenim proizvodima
Kamenička pijaca
Odlukom Skupštine grada Novog Sada od 25. marta 2011. godine, pijaca u Sremskoj Kamenici je poverena na upravljanje, uređivanje i održavanje Javnom komunalnom preduzeću "Tržnica" Novi Sad.
Svečanim otvaranjem 03. maja 2012. godine građani Sremske Kamenice su dobili jednu savremeno uređenu pijacu, koja će svojim kapacitetom zadovoljavati njihove potrebe u snabdevanju prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 
Kontakt
Adresa uprave: 
Žike Popovića 4
21101 Novi Sad
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Fax: +381 (0)21 48 08 560

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
(5.71 KB)
logo
Fotografija 2
(7.03 KB)
logo
Fotografija 3
(4.41 KB)
logo
Fotografija 4
(5.78 KB)
logo
Fotografija 5
(4.94 KB)
logo
Fotografija 6
(6.37 KB)
logo
Fotografija 7
(5.23 KB)
logo
Fotografija 8
(6.67 KB)
logo
Fotografija 9
(6.31 KB)
logo
Fotografija 10
(6.68 KB)